MCP trong bán hàng là gì

MCP trong bán hàng là gì

Tháng Tư 3, 2020 Off By Anh bán hàng

MCP là một phần không thể thiếu trong thiết lập hệ thống bán hàng hiệu quả

MCP trong bán hàng là gì

Master Coverage Plan: MCP – Lịch bán hàng

Đây là phần không thể thiếu trong hệ thống bán hàng hiệu quả, có thể hiểu rõ hơn MCP là kế hoạch bao trùm hay kế hoạch viếng thăm nhằm đảm bảo một kế hoạch bán hàng hiệu quả.

Việc thiết lập MCP giúp xây dựng một kế hoạch hay một lộ trình bán hàng hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí bán hàng cũng như giao hàng.

Vậy tại sao phải thiết lập MCP – Lịch bán hàng – Kế hoạch bán hàng – kế hoạch bao trùm ?

Thông thường doanh nghiệp khi phát triển hệ thống bán hàng, bạn không thể phục vụ tất cả các khách hàng một lúc được, có thể do số lượng khách hàng quá lớn, phạm vi địa lý di chuyển và quỹ thời gian làm việc hạn chế, cũng do đặc thù thói quen hay kênh khách hàng đặc thù. Vì vậy cần có sự phân chia khách hàng có từng nhân viên phụ trách và kế hoạch thăm viếng khách hàng phù hợp, hiệu quả kết hợp với năng lực của đội giao hàng. Vì vậy MCP có vai trò quan trọng trong phát huy năng lực bán hàng của hệ thống. Giúp phân bổ nguồn lực về con người, thời gian tài chính hiệu quả trong kinh doanh và phát triển hệ thống bán hàng chuyên nghiệp.

ASO trong MCP là gì ?

ASO là số điểm bán, trong MCP thì ASO là số điểm bán trong MCP và thường được đo lường bằng ASO/MCP tính bằng tỷ lệ phần trăm để đo lường tỷ lệ bao phủ điểm bán trên kế hoạch MCP trong bán hàng.

MCP là một kế hoạch tổng thể giúp tối đa hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp

Như nội dung trên, việc thiết lập MCP hiệu quả giúp doanh nghiệp hay đội bán hàng tối đã hóa hiệu quả nguồn lực và giảm chi phí trên đơn hàng, trên phát triển khách hàng, việc thiết lập MCP hay tuyến bán hàng sai sẽ gây rối loạn đội bán hàng cũng như giao hàng và cả đội dịch vụ sau bán hàng, gia tăng thêm chi phí về tài chính và thời gian, hiệu quả sử dụng con người của doanh nghiệp.