Dùng hàm indirect trong Exel để tham chiếu các sheet, các ô

Thông thường khi chúng ta xử lý dữ liệu bằng Exel ở các sheet hay các file, các bạn thường sẽ gặp khó khăn khi xử lý trên nhiều sheet có tên gọi khác nhau, và thường phải đặt lệnh Vlookup hay các lệnh tính toán lên từng sheet, việc này sẽ mất nhiều thời gian khi xử lý nhiều sheet khác nhau. Tuy nhiên một giải pháp là sử dụng hàm INDIRECT trong xử lý các trường hợp:

  • Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có tên gọi khác nhau nhưng với một cấu trúc.

  • Kết nối hoặc liên kết các sheet với nhau trong Exel thông qua tham chiếu bằng hàm Indirect.

  • Tạo lệnh tham chiếu động thay đổi theo giá trị tham chiếu: VD kết hợp giá trị “B” và giá trị “5” ở 2 vị trí khác nhau thành tham chiếu ô B5.

  • Gắn giá trị tham chiếu theo tên sheet khi thay đổi giá trị của ô yêu cầu trong việc làm báo cáo động hoặc dashboard.

  • Phối hợp với các hàm Vlookup, Sumif, Countif…. để tham chiếu ở các sheet, vùng ô dữ liệu khác nhau.

Cách sử dụng hàm Indirect bạn có thể tham khảo ở hướng dẫn của https://support.office.com tại đây

Với hàm Indirect sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều ứng dụng trong tổng hợp số liệu, Ví dụ về tổng hợp số liệu từ nhiều sheet như sau:

Với dữ liệu đơn giản sau, bạn có doanh thu các sản phẩm của 3 thành phố là HCM;Ha Noi; Da Nang tương ứng với 3 sheet và dữ liệu của 3 tỉnh như sau tương ứng với từng sheet:

.

Vậy ở sheet tổng hợp với cấu trúc sau:

 

Bạn sẽ có nhiều cách để tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet, chỉ 3 sheet như trên là đơn giản, nhưng thử tưởng tượng nếu con số là 10, 20, 100 sheet thì sao, bạn đặt lệnh cho từng sheet 1 với mỗi tên sheet khác nhau, nhưng nếu thống nhất đúng tên sheet với tên của từng phân vùng dữ liệu thì thật đơn giản. Ở trường hợp này tôi sử dụng hàm Vlookup như sau: 

Thông thường bạn sẽ dùng hàm Vlookup như sau ở ô B3: =VLOOKUP(B$2,HCM!$A$2:$B$5,2,0) và cho kết quả như sau (Tôi bôi đỏ dòng chữ liên quan đến sheet HCM để các bạn chú ý:

Bạn nên chú ý lệnh của sheet HCM sẽ không có cấu trúc sheet là ‘sheet’!(vùng dữ liêu) do HCM là một cụm từ không có khoảng trống. Trường hợp của sheet Ha Noi sẽ như sau: =VLOOKUP(B$2,‘Ha Noi’!$A$2:$B$5,2,0)

Với lệnh trên tôi Vlookup từng sheet và copy theo chiều ngang từng lệnh để có dữ liệu. Tuy nhiên sẽ mất thời gian khi làm từng lệnh. Vì vậy tôi dùng hàm Indirect để tự động hóa lệnh 1 lần như sau tương tự ở ô B3: =VLOOKUP(B$2,INDIRECT(“‘”&$A3&”‘!$A$2:$B$5”),2,0)

Và kết quả trả về đúng như trên.

Khi tôi kéo hết lệnh cho các ô còn lại kết quả trả về như sau: (Bạn hãy xem trên ô lệnh)

 

Mình giải thích 1 lệnh này tương tự nhau như sau: =VLOOKUP(B$2,‘Ha Noi’!$A$2:$B$5,2,0)

=VLOOKUP(B$2,INDIRECT(“‘”&$A4&”‘!$A$2:$B$5”),2,0)

Bạn nhìn vào 2 dòng bôi đỏ sẽ thấy lệnh INDIRECT với các giá trị trong ngoặc của lệnh tương ứng như sau: Dấu & là lệnh nối dữ liệu trong Exel.

  &
Ha Noi $A4
  &
‘!$A$2:$B$5 ‘!$A$2:$B$5

Như vậy với ví dụ này bạn có thể tổng hợp được số liệu từ nhiều sheet (địa lý, tên nhân viên, mã nhân viên, file tổng hợp nhiều sheet…) có cấu trúc như sau bằng một lệnh. Hoặc nhiều ứng dụng khác tùy vào nhu cầu và khả năng sáng tạo của bạn.

Đối với Googlesheet, cách sử dụng tương tự.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/

 

Post Author: Anh bán hàng