Lệnh/hàm tìm đường dẫn tới file hoặc thư mục chứa file trong exel

Lệnh/hàm tìm đường dẫn tới file hoặc thư mục chứa file trong exel

Tháng Tư 9, 2020 Off By Anh bán hàng

Trong Exel đôi khi chúng ta không biết file Exel đang mở nằm ở thư mục nào hoặc lưu chỗ nào. Ngoài ra trong cơ cấu dữ liệu cần đường dẫn đến các file cùng nằm trong thư mục khi liên kết bằng lệnh như INDIRECT.

Giới thiệu về lệnh INDIRECT và ứng dụng ở bài viết sau: 

Dùng hàm indirect trong Exel để tham chiếu các sheet, các ô

Thông thường bạn sẽ vào File >> Info để xem thông tin nhưng một số hàm sau đây giúp xem trực tiếp:

1. Hàm xem thư mục lưu trữ file: Hàm INFO() ; hàm này được sử dụng như sau:

  • Tại một ô bất kỳ bạn muốn hiển thị thư mục lưu trữ file đang sử dung, bạn gõ hàm như sau: =INFO(“DIRECTORY”) và nhấn Enter, kết quả sẽ trả về đường dẫn thư mục của file đang mở

2. Hàm xem địa chỉ lưu trữ file: Hàm CELL(); hàm này được sử dụng như sau:

  • Tại một ô bất kỳ bạn muốn hiện thị đường dẫn đến file đang sử dụng, bạn gõ hàm như sau: =CELL(“filename”) và nhấn Enter, kết quả sẽ trả về đường dẫn địa chỉ file đang mở.

Hi vọng với 2 hàm trên sẽ hỗ trợ bạn trong việc xử lý những trường hợp cần biết địa chỉ file hay thư mục của file Exel.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/