Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Tháng Hai 8, 2021 Off By Anh bán hàng

Hàm VLOOKUP là một hàm rất hữu ích nhằm tra cứu thông tin trong một trường dữ liệu hoặc một danh sách dựa vào những mã định danh có sẵn.

Cấu trúc hàm VLOOKUP như sau: =VLOOKUP(Thông tin tìm kiếm,nơi tìm kiếm,Số cột trả giá trị,trả về kết quả phù hợp gần đúng hoặc chính xác – được chỉ báo là 1/TRUE, hoặc 0/FALSE)

Hướng dẫn sử dụng vlookup của https://support.microsoft.com tại đây.

Đôi khi chúng ta cần sử dụng để vlookup dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau hoặc dùng các hàm liên kết nhưng sẽ gặp các tình huống sau dẫn đến dữ liệu chạy không chính xác:

VD: Bạn muốn liên kết giữa 2 bảng với họ tên nhân viên bằng hàm Vlookup, nhưng sẽ gặp những trường hợp họ tên nhân viên giống nhau, vậy làm sao phân biệt các nhân viên này ???.

Để phân biệt các nhân viên cùng tên những khác nhau như thế nào bạn phải dùng các thông tin khác, chẳng hạn: Giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán… Vì vậy bạn cần mã hóa các thông tin này. Vì vậy cách tốt nhất là nối các thông tin này với nhau để mã hóa từng nhân viên bằng cách sau ở các bảng tương ứng:

  1. Chèn thêm 1 cột ở cột đầu tiên làm cột dữ liệu tham chiếu chạy Vlookup
  2. Dùng hàm & để nối các ô lại: =A1&B1&C1 để tạo thành một chuỗi mã hóa.
  3. Sau đó dùng chuỗi mã hóa này chạy vlookup

Một ví dụ cụ thể đối với VLOOKUP khi có nhiều điều kiện như sau:

 

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Như vậy bạn có thể thấy ở cột xếp hạng ở cột I, khi bạn vlookup ở bảng dữ liệu bao gồm tên NVBH, tỉnh, xếp hạng thì gặp vấn đề là trùng lặp dữ liệu tên NVBH bao gồm rất nhiều NVBH tên A hoặc B và C. Ngoài ra có một điểm có thể phân biệt được tên nhân viên này là mặc dù cùng tên nhưng không trùng tỉnh. Vì vậy với trường hợp này bạn cần thực hiện VLOOKUP với nhiều điều kiện, cụ thể trường hợp này là tên NVBH và tỉnh. Để làm được việc này bạn cần chèn thêm một cột tham chiếu như sau dùng hàm &.

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Bạn có thể thấy ở cột A sau khi chèn cột tham chiếu thì dữ liệu sẽ như trên, tương tự ở bảng cần Vlookup bạn cũng làm tương tự.

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Bây giờ bạn có thể tiến hành VLOOKUP bình thường với ô tham chiếu ở cột F và cột A để có thể đưa về giá trị đúng với hàm như sau:

=VLOOKUP(F4,$A$3:$D$9,4,0)

F4: Ô tham chiếu sau khi kết nối 2 điều kiện để tìm kiếm giá trị

$A$3:$D$9: Bảng tham chiếu dữ liệu với cột A là cột nối 2 điều kiện

4: Cột trả về kết quả.

0: đưa về giá trị chính xác nhất

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện
Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện 7

Kết quả sẽ như sau:

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện
Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện 8

Một cách khác thay vì chèn thêm cột phụ là cột F, bạn cũng có thể dùng hàm như sau khi không bổ sung thêm cột F. Với hàm cũ là: =VLOOKUP(F4,$A$3:$D$9,4,0)

Bây giờ bạn thay F4 = G4&H4

Kết quả sẽ như sau.

Cách vlookup hoặc liên kết dữ liệu nhiều bảng khác nhau có thể trùng lặp dữ liệu hoặc vlookup nhiều điều kiện

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể, với các trường hợp có nhiều hơn 2 điều kiện bạn cũng có thể làm tương tự với liên kết nhiều dữ liệu nhiều cột để tạo ra giá trị độc nhất nhằm Vlookup về giá trị chính xác.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/