Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table

Tháng Ba 4, 2021 Off By Anh bán hàng

Như các bạn đã biết, Pivot là một tính năng rất hữu ích trong việc xử lý dữ liệu nhằm trình bày dữ liệu một cách khoa học và dễ hiểu. Tuy nhiên với các bạn thường cập nhật dữ liệu thường xuyên và dữ liệu thường lớn liên tục thì các bán thường chọn mở rộng dữ liệu để bảng Pivot update dữ liệu.

Hướng dẫn tạo bảng pivot.

Hướng dẫn về table

 

VD như sau:

 

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 17

Với bảng trên sau khi bạn pivot thì sẽ như sau:

 

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 18

Tuy nhiên khi bạn cập nhật dữ liệu mới với bổ sung ngày 3 như sau thì dữ liệu sau khi refesh sẽ không cập nhật dữ liệu mới trong bảng pivot:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 19

Nguyên nhân chủ yếu là do dữ liệu của bảng pivot của bạn đang chỉ lấy dữ liệu từ B3:D10, còn dữ liệu tư B11:D13 không được cập nhật vào, để cập nhật lại dữ liệu thì bạn làm như sau:

Click vào bảng Pivot và chọn tab sau của Pivot:

 

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 20

Sau đó chọn Change Data Source

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 21

Ở bảng này các bạn đổi giá trị nguồn dữ liệu từ $B$3:$D$10 thành $B$3:$D$13 sau đó bấm OK

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 22

Khi đó dữ liệu của bạn đã được cập nhật và bảng Pivot sẽ cập nhật thêm dữ liệu ngày 3 như sau:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 23

Thông thường để các lần tới không phải điều chỉnh thủ công, thì các bạn có thể thay giá trị D13 trong nguồn dữ liệu thành D1000 để Pivot lấy tới 1000 dòng, sau khi đến 1000 dòng thì tăng giá trị lên, tuy nhiên điều đó sẽ làm bảng pivot có một dòng trống như sau:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 24

Để khắc phục điều này chúng ta sử dụng chức năng Table của Exel, cách dùng như sau.

Đầu tiên bạn phải chuyển bảng dữ liệu sang dạng Table bằng cách bôi đen vùng dữ liệu và chọn tab Insert như sau:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 25

Sau đó chọn bấm chọn Table:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 26

Lúc này thông số sẽ hiện lên như sau, lưu ý kích chọn My table has headers tức là Table của bạn đã có hàng trên cùng là tiêu đề.

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 27

Sau khi bạn bấm OK thì bảng biểu sẽ thay đổi như sau:

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 28

Như vậy dữ liệu của bạn đã thành một vùng dữ liệu, vì vậy khi bạn pivot thì bạn sẽ chọn 1 ô trên bảng thay vì chọn nguyên một vùng như cách pivot trước đây.

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 29

Chữ Table1 là tên Table của bạn, bạn cũng có thể đổi tên thành tên tùy ý, cách đổi tên Table tôi sẽ hướng dẫn sau ở cuối hướng dẫn này. Lúc này bạn sẽ có một bảng pivot như bảng đầu tiên. Khi có dữ liệu mới bạn chỉ cần copy ngày 3 vào cuối bảng thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào table và chỉ cần refesh thì bảng pivot sẽ tự động thêm dữ liệu mới.

Bạn có thể thử bằng bấm vào 1 ô và enter thì bảng sẽ tự động mở rộng ra

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 30
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 31

Để đổi tên Table thì bạn chọn một ô trong table và đổi tên ở ô tên table: Table Name

Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table
Tự động cập nhật dữ liệu Pivot bằng Table 32

Chúc các bạn thành công và tiết kiệm thật nhiều thời gian trong quá trình xử lý công việc của mình.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/