Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Tháng Ba 7, 2021 Off By Anh bán hàng

Như các bạn đã biết, Sum là cộng tổng lại, và hàm sum trong exel cũng vậy nhằm cộng tổng các hàng, cột, ô số liệu. Thông thường với dãy số liệu cơ bản, các bạn sẽ dùng hàm Sum, và chỉ cần một bước đơn giản là kéo dòng hoặc cột cần cộng tổng lại.

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Tuy nhiên khi dữ liệu của bạn gồm nhiều giá trị khác nhau và yêu cầu chỉ cộng tổng các sản phẩm được chỉ định như bảng sau:

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Lúc này bạn sẽ tính doanh thu tổng theo từng loại sản phẩm, với cái này thì bạn sẽ dùng hàm Sumif với điều kiện chỉ cộng các sản phẩm theo tên sản phẩm để có kết quả. sẽ đặt hàm như sau: SUMIF(range, criteria, [sum_range])

 • Range: Vùng điều kiện
 • Criteria: Điều kiện
 • [Sum_range] vùng cộng tổng
 • Lưu ý: Vùng điều kiện và vùng cộng tổng phải có độ dài song song và bằng nhau.

Lưu ý các khóa $ để khóa dòng và cột phù hợp nhằm cố định vị tri ô tham chiếu.

 

 

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Kết quả sẽ như sau:

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Tuy nhiên, khi điều kiện tính số báo cáo phức tạp hơn, đội nhóm của bạn có 2 NVBH với kết quả bán hàng như sau:

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,

Lúc này để tính doanh số của từng nhân viên theo từng sản phẩm thì dùng hàm Sumif là chưa đủ, một công cụ nâng cao hơn là hàm sumifs với nhiều điều kiện hơn:

Cú pháp như sau: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

 • Sum_range: Vùng cộng tổng
 • Criteria_range1: Vùng điều kiện 1
 • Criteria1: Điều kiện 1 tương ứng vùng điều kiện 1
 • Và các cú pháp tiếp theo tương ứng với vùng điều kiện 2 và điều kiện 2, tương tự bạn có thể mở rộng ra thật nhiều điều kiện.

Với bảng trên thì mình sẽ dùng hàm như sau:

 

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,
Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể, 8

Và kết quả như sau:

Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể,
Tản mạn về hàm sum, sumif và sumifs. Một số ứng dụng cụ thể, 9

Theo ý kiến của tôi, bạn nên luyện tập nhuần nhuyễn hàm Sumifs, vì tính ứng dụng đa dạng, ngoài điều kiện chọn 1 ô như ví dụ trên, một số cách đặt điều kiện bạn cần lưu ý ở vị trí criteria

 • Nếu giá trị là chuỗi thì đặt trong dấu ngoặc kép, ví du điều kiện là Táo: =SUMIFS($D$4:$D$9,$A$4:$A$9,$F4,$B$4:$B$9,“Táo”)
 • Nếu giá trị là so sánh lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì đặt trong dấu ngoặc kép: =SUMIFS($D$4:$D$9,$A$4:$A$9,$F4,$B$4:$B$9,“>100”)
 • Có thể dùng ký tự đai điện * hoặc ? để đưa vào điều kiện.
 • Và lưu ý là khóa dòng chính xác để cú pháp hàm được cố định chính xác.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/