Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Tháng Ba 10, 2021 Off By Anh bán hàng

Như một bài hướng dẫn trước đây về hàm Indirect để tham chiếu các sheet, các ô và liên kết các sheet lại với nhau trong exel thông qua kết nối các vùng dữ liệu:

Dùng hàm indirect trong Exel để tham chiếu các sheet, các ô

Một ứng dụng nữa của hàm này là bạn có thể thay đổi vùng dữ liệu khi thay đổi giá trị của một ô. Ứng dụng như sau:

Thay đổi phạm vi vùng dữ liệu tham chiếu bằng cách thay đổi giá trị một ô:

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Ví dụ với bảng sau, ở ô E3 để tính tổng bạn đặt hàm SUM  như trên: =SUM(C3:C7)

Thông thường để thay đổi phạm vi của hàm SUM, bạn sẽ thay đổi giá trị ở C3:C7, ví du tính ngang tháng 4 thì bạn sửa thành C3:C6 trong hàm. Tuy nhiên để không phải thay đổi giá trị trong hàm mà giá trị vùng tham chiếu sẽ thay đổi theo giá trị một ô tham chiếu thì bạn sẽ sử dụng hàm INDIRECT như sau:

 

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Như vậy bạn có thể thấy, với hàm như sau: =SUM(INDIRECT(“C3:C”&F3)) bạn có thể thấy khi F3=5 thì có nghĩa là vùng dữ liệu là C3:C5, nếu tôi sửa thành F3=4 thì kết quả như sau:

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Kết quả sẽ tương ứng với C3:C4 = 1000+1500=2500.

Như vậy với hàm Indirect, bạn có thể mở rộng dữ liệu khi thay đổi ký tự bằng chữ cái hay số dòng tham chiếu theo ý tưởng của bạn, hãy sáng tạo và tăng tốc độ xử lý của mình.

Thay đổi vùng tham chiếu khi thay đổi giá trị của một ô

Về ứng dụng này thì như ví dụ của bài viết trước đây là tham chiếu theo từng sheet ứng dụng hàm INDIRECT, Ngoài ra bạn có thể kết hợp với chức năng Define Name để xác định vùng dữ liệu và đặt tên cho vùng dữ liệu. Cách đặt tên cho vùng dữ liệu bằng Name range như sau:

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Bạn bôi đen vùng dữ liệu cần đặt tên, sau đó đặt tên vùng dữ liệu ở vùng bôi đỏ sau đó Enter, tôi gọi vùng này là táo. Tương tự tôi bôi tiếp vùng D3:D7 đặt tên là cam.

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Như vậy bạn đã có 2 vùng dữ liệu đặt tên là “Táo” và “Cam”, bạn có thể kiểm tra bằng chọn vùng “Táo” hoặc “Cam” ở dấu mũi tên xuống như sau:

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Bây giơ tôi sẽ dùng hàm INDIRECT như sau:

Ứng dụng hàm indirect để thay đổi vùng dữ liệu tham chiếu khi thay đổi thông tin một ô trong exel

Như vậy G3 là Táo thì dữ liệu sẽ được tính ở cột Táo tương ứng C3:G7, nếu tôi đổi G3 thành Cam thì dữ liệu sẽ tính ở cột Cam. Thật dễ dàng, chúc các bạn thành công.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/