Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel

Tháng Ba 11, 2021 Off By Anh bán hàng

Khi bạn tổng hợp dữ liệu từ nhiều người, thì sẽ tạo một form chung và mọi người tổng hợp vào, có nhiều dạng dữ liệu cần tổng hợp, ở đây tôi hướng dẫn cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau bằng liên kết các sheet với nhau trong exel, đó là sử dụng lệnh cho từng sheet ở các sheet tổng. Ở bài viết dùng hàm INDIRECT sau đã có hướng dẫn để các bạn tổng hợp dữ liệu ở các sheet bằng tham chiếu từng cột theo từng sheet nhằm liên kết mối quan hệ giữa các sheet bằng tên sheet.

Dùng hàm indirect trong Exel để tham chiếu các sheet, các ô

Ngoài ra thông thường để dùng các hàm SUM, COUNT, AVERAGE…. Giữa các sheet bạn thường phải chọn từng ô để tạo hàm tham chiếu tạo mối liên kết giữa các sheet với nhau trong Exel, việc này với số lượng sheet ít thì không gặp trở ngại nào, nhưng khi nhiều sheet sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ gây nhầm lẫn, có một cách rất nhanh chóng là bạn dùng hàm với dữ liệu xuyên qua các sheet, tức là bạn sẽ cộng, đếm, tính theo một mảng sheet đã chọn. Tôi xin ví dụ với hàm Sum như sau:

 

 

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel 5

Với một file dữ liệu như sau, sheet Tổng là sheet tổng hợp, sheet A B C D là tương ứng với từng NVBH có cấu trúc như sheet tổng, để tính tổng dữ liệu thông thường bạn sẽ dùng hàm công tổng dữ liệu từng sheet lại, tuy nhiên có một cách rất nhanh chóng là dùng hàm SUM xuyên qua các sheet như sau:

Đầu tiên bạn gõ hàm Sum ở ô C3 sheet tổng và mở ngoặc, sau đó bạn bấm chọn vào sheet A  như sau:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel 6

Tiếp theo bạn giữ nút SHIFT của bàn phím và chọn Sheet D thì hàm sẽ thay đổi như sau:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel 7

Lúc này bạn chọn Ô C3 để tính tổng ô C3 qua các sheet từ A đến D thì kết quả sẽ như sau:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có cùng cấu trúc giống nhau trong exel 8

Như vậy bạn đã tạo ra một hàm cộng dữ liệu từ một ô xuyên qua các sheet từ sheet A đến sheet D, và một điểm rất hay là nếu bạn xóa sheet B thì cột tổng chỉ cộng sheet A C D, hoặc bạn kéo sheet C ra khỏi khu vực trong sheet A đến D thì sheet C sẽ không được công vào. Tức là khoảng cộng sẽ trong sheet A đến D, nếu ta chèn một sheet vào đó thì sẽ được cộng vào bổ sung. Cái này bạn có thể ứng dụng với các hàm khác tương tự hàm SUM để liên kết các sheet với nhau.

Như vậy hướng dẫn trên đã giúp bạn hiểu để ứng dụng liên kết dữ liệu giữa các sheet với nhau thông qua một số hàm cơ bản nhằm kết nối các dữ liệu lại tạo mối quan hệ giữa các sheet của Exel giúp tổng hợp dữ liệu tốt hơn.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/