Enter trong Exel để xuống dòng hoặc chuyển ô

Enter trong Exel để xuống dòng hoặc chuyển ô

Tháng Ba 16, 2021 Off By Anh bán hàng
Enter trong Exel để xuống dòng hoặc chuyển ô

Thông thường trong Exel, khi nhấn enter thì sẽ tự động kết thúc môt ô và chuyển xuống ô dưới, sẽ có những lúc bạn nhập liệu trong ô và muốn xuống dòng trong ô đó, các xuống dòng rất đơn giản:

Với Window: Nhấn tổ hợp phím: ALT+ENTER

Với MacOS: Command + ENTER

Hoặc bạn có thể sử dụng các chức năng định dạng của Exel để xuống dòng bằng căn chỉnh ô Wrap Text.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/