Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Tháng Ba 18, 2021 Off By Anh bán hàng

Trong quá trình sử dụng Exel, hàm IF hay là lệnh IF được các bạn sử dụng thường xuyên và ứng dụng nhiều trong công việc. Với cấu trúc hàm IF như sau: 

=IF(Điều kiện là gì?,Nếu đúng,Nếu sai)

Với cấu trúc đơn giản này giúp bạn đưa ra những điều kiện và trả về kết quả phù hợp. Một số trường hợp với hàm IF có nhiều điều kiện bạn có thể dùng hàm lồng các hàm IF có điều kiện với nhau để trả về kết quả với nhiều điều kiện khác nhau. như sau:

=IF (Điều kiện1 ?,Nếu đúng,IF = (Điều kiện2 ?,Nếu đúng,Nếu sai)) Trường hợp này nếu sai bạn thêm một điều kiện mới hoặc trường hợp sau:

=IF(Điều kiện1 ?,IF = (Điều kiện2 ?,Nếu đúng,Nếu sai),Nếu sai) Trường hợp này là nếu đúng bạn thêm một điều kiện thứ 2.

Như vậy thông qua lồng các hàm IF vào với nhau bạn có thể tạo ra một chuỗi hàm IF nhiều điều kiện và có thể mở rộng thêm nhiều điều kiện hơn thông qua lồng hàm IF với nhau. Ví dụ như sau bạn lồng tới 4 hàm IF có điều kiện.

=IF(Điều kiện 1?,Nếu đúng,IF = (Điều kiện 2?,Nếu đúng,IF = (Điều kiện 3?,Nếu đúng,IF = (Điều kiện 4?,Nếu đúng,Nếu sai))))

Chúng ta đi vào 1 ví dụ cụ thể như sau:

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Với ví dụ trên, bạn đặt xếp hạng của từng nhân viên theo số hoàn thành chỉ tiêu ở bảng dưới cách xếp hạng. Ở đây bạn sẽ làm hàm IF lồng vào nhau như sau để thỏa mãn nhiều điều kiện của cách xếp hạng.

=IF(F5>=100,”Xuất sắc”,IF(F5>=90,”Giỏi”,IF(F5>=60,”Khá”,”Trung bình”)))

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Như vậy vậy việc lồng các hàm IF vào với nhau bạn đã có thể sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện để xử lý báo cáo một cách nhanh chóng. Ngoài ra vẫn còn một phương pháp khác.

Hàm IF kết hợp với hàm Or hoặc And.

Hàm IF kết hợp với hàm OR:

Với điều kiện là hoặc là bằng A, hoặc là bằng B để trả về giá trị ta dùng hàm Or như sau:

=Or(Điều kiện 1, Điều kiện 2, Điều kiện 3……)

Bạn sẽ hiểu là thỏa mãn điều kiện hoặc tức là chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện trong hàm Or thì đưa về giá trị đúng. khi phối hợp với hàm IF thì sẽ như sau:

=IF(Or(Điều kiện 1, Điều kiện 2, Điều kiện 3……),Nếu đúng,Nếu sai)

Ví dụ như bảng trên để bổ sung thông tin vào cột miền sử dụng hàm Or với các miền Bắc, Trung, Nam theo từng tỉnh. Tức là nếu tỉnh là Nghệ An hoặc Hà Tĩnh thì là Miền Trung, còn lại thì là miền Bắc hoặc Miền Nam, vậy cách dùng như sau:

 

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Bạn sử dụng hàm như sau:

=IF(OR(D5=”Nghệ An”,D5=”Hà Tĩnh”),”Miền Trung”,“Bắc hoặc Nam“)

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Hàm IF kết hợp với hàm AND

Với điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện bắt buộc, bạn có thể sử dụng hàm IF kết hợp với hàm AND như sau:

=And(Điều kiện 1, Điều kiện 2, Điều kiện 3……) 

Với cấu trúc trên thì có nghĩa là phải thỏa mãn các điều kiện của hàm AND thì mới trả về giá trị đúng, chỉ cần một điều kiện trong đó không đảm bảo sẽ trả về giá trị sai. Phối hợp với hàm IF như sau:

=IF(AND(Điều kiện 1, Điều kiện 2, Điều kiện 3……),Nếu đúng,Nếu sai)

Về cách sử dụng tương tự hàm hàm OR. Ví dụ ta quay lại việc xếp hạng nhân viên sử dụng hàm AND như sau:

Xếp hạng nhân viên đạt loại giỏi với hoàn thành chỉ tiêu từ 90% trở lên và thấp hơn 100%. Các trường hợp còn lại thì xếp hạng khác.

=IF(AND(F6>=90,F6<100),”Giỏi”,”Hạng khác”)

 

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

Bạn có thể kết hợp IF với OR hoặc AND cùng phương pháp lồng hàm IF vào nhau để hoàn thành kết quả theo ý muốn của mình. Các sử dụng trong Googlesheet tương tự như ở Exel

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/