Coaching và chu trình huấn luyện nhân viên theo mô hình A.B.C.D

Coaching và chu trình huấn luyện nhân viên theo mô hình A.B.C.D

Tháng Ba 27, 2021 Off By Anh bán hàng
Coaching và chu trình huấn luyện nhân viên theo mô hình A.B.C.D

 

Đối với việc quản lý đội ngũ bán hàng thì công tác huấn luyện đội ngũ rất quan trọng, đội nhóm của bạn sẽ thường xuyên có sự biến động bởi nhiều yếu tố. Nhưng một yếu tố quan trọng đó là do thiếu sự dẫn dắt cũng như sự tương tác cùng phát triển, vì vậy vai trò và công tác huấn luyện của người quản lý rất quan trọng nhằm phát triển tinh thần cũng như kỹ năng, khả năng và sự sáng tạo của đội ngũ để đi đến thành công.

Coaching là phương pháp huấn luyện và đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, là hoạt động đào tạo nhằm cải thiện hiệu suất hay kỹ năng cá nhân cũng như đội nhóm. Trong đó người huấn luyện đóng vai trò là người hỗ trợ và người được huấn luyện tự học tập và phát triển chính mình. Như vậy có thể hiểu rằng Coaching không phải là dạy, mà là khai mở giúp người được huấn luyện (được Coach) tự học hỏi và phát triển chính mình.

Các bước cơ bản của quá trình Coaching:

  • Xác định mục tiêu: Người huấn luyện và người được huấn luyện sẽ trao đổi, đặt câu hỏi, trả lời để tìm hiểu các vấn đề vướng mắc trong công việc và thống nhất nội dung cần cải thiện.

  • Lập kế hoạch hành động: Dựa vào những mục tiêu được xác định, cả hai sẽ xác định khó khăn, nguồn lực và lên kế hoạch hành động để hiện thực hóa mục tiêu.

  • Điều chỉnh và phản hồi: Trong quá trình thực hiện kế hoạch, người huấn luyện sẽ đồng hành cùng người được huấn luyện, động viên và chỉnh sửa, hướng dẫn cải thiện để hoàn thành kế hoạch được đặt ra.

Chu trình huấn luyện nhân viên theo mô hình A.B.C.D

Chu trình huấn luyện A.B.C.D được hiểu là Am hiểu – Bàn bạc – Chỉ Dẫn – Đúc kết , có thể hiểu như sau:

AM HIỂU: Người huấn luyện biết lắng nghe, biết tính cách của người được huấn luyện như thế nào, cũng như các kỹ năng, kiến thức của người được huấn luyện có đáp ứng công việc hiện tại và phát triển lên cao hơn. Từ đó phân tích các điểm mạnh, điểm yếu và tìm cách khắc phục các điểm yếu cũng như phát huy điểm mạnh của người được huấn luyện.

BÀN BẠC: Từ Am hiểu, trao đổi với người được huấn luyện những nguyên tắc làm việc, những điểm cần cải thiện và cách thức cải thiện những điểm yếu và phát huy điểm mạnh. Trao đổi về kế hoạch và lộ trình đào tạo cũng như giao công việc và đưa ra những nguyên tắc rõ ràng, từ đó người được huấn luyện tự phát huy sự sáng tạo, đưa ra những ý tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra.

CHỈ DẪN: Trong giai đoạn này, người huấn luyện sẽ theo dõi quá trình làm việc và thực hiện công việc của người được huấn luyện, chỉ dẫn những điểm cần cải thiện, định hướng các mục tiêu cần hướng tới nhằm tạo sự cải thiện liên tục của người được huấn luyện, ở đây chỉ dẫn không phải là làm thay mà là định hướng cũng như chỉ ra những điểm cần thay đổi cho phù hợp và phát huy sự sáng tạo, tìm tòi giải quyết vấn đề của người được huấn luyện.

ĐÚC KẾT: Đây là giai đoạn kết thúc của chu trình, lúc này người huấn luyện và người được huấn luyện cùng xem lại kết quả công việc, những điểm làm được và chưa làm được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm và sự thay đổi của người được huấn luyện, từ đó xây dựng kế hoạch huấn luyện tiếp theo.

Công tác huấn luyện được thực hiện liên tục và không ngừng cải thiện, người huấn luyện trong mô hình doanh nghiệp chủ yếu là cấp quản lý huấn luyện nhân viên, hoặc có thể thuê ngoài để thực hiện.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/