Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Tháng Ba 28, 2021 Off By Anh bán hàng

Hàm Vlookup là một hàm mà chúng ta thường dùng để tìm kiếm các giá trị cần tìm ở một bảng có sẵn, tuy nhiên không phải làm hàm hoàn hảo ở mọi trường hợp. Có những lúc bạn thay đổi một vài thông tin ở bảng tham chiếu như:

Bạn chèn thêm cột ở bảng tham chiếu thì kết quả Vlookup nhảy sai.

Bạn xóa bớt cột ở bảng tham chiếu thì kết quả Vlookup trả về kết quả sai

Bạn thay đổi vị trí các cột ở bảng tham chiếu thì kết quả Vlookup trả về kết quả sai.

Lúc này sẽ phải chỉnh sửa lại cấu trúc hàm VLOOKUP cho phù hợp. Trong một số trường hợp, bạn sẽ lưu ý được điều này và chỉnh sửa lại hàm VLOOKUP cho đúng, nhưng nếu sơ sẩy thiếu sót điều này thì bảng báo cáo hay tổng hợp của bạn bị sai hoàn toàn. Chẳng hạn như ví dụ sau:

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Ở bảng dùng VLOOKUP tôi gõ hàm như sau và khóa các ô, bảng tham chiếu lại nên sẽ nhìn thấy $ ở ô và bảng.

=VLOOKUP($B$3,$F$3:$H$6,3,0) 

Giá trị số 3 được bôi đỏ trên là tương ứng với cột dò giá trị ở cột số 3. Có vẻ như mọi thứ không có vấn đề gì cho đến khi tôi chèn thêm cột đơn giá ở giữa cột doanh sốdoanh thu. Và lúc này mới là vấn đề, doanh thu cần tính trong VLOOKUP đã thành giá trị của đơn giá, lúc này kết quả đã trả về sai hoàn toàn.

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel
Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel 8

Đó là vấn đề của hàm VLOOKUP, để số liệu nhảy đúng, bạn có thể thấy 1 điều là cột doanh thu đã ở vị trí cột thứ 4. Vì vậy để hàm VLOOKUP trả về đúng giá trị doanh thu thì sửa cột trả về giá trị là cột 4. với hàm như sau:

=VLOOKUP($B$3,$F$3:$H$6,4,0)

Tuy nhiên có một phương án khác là sử dụng thêm hàm MATCH kết hợp với VLOOKUP. Vơi phương pháp này thì.

Khi bạn chèn thêm cột ở bảng tham chiếu, hàm Vlookup sẽ tự động thay đổi cột trả về kết quả phù hợp.

Khi bạn xóa bớt cột ở bảng tham chiếu, hàm Vlookup sẽ tự động thay đổi cột trả về kết quả phù hợp.

Khi thay đổi vị trí các cột ở bảng tham chiếu, hàm Vlookup sẽ tự động thay đổi cột trả về kết quả phù hợp.

Ví dụ của hàm MATCH như sau:

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Ham MATCH giúp xác định ô vị trí của giá trị cần tìm kiếm ở trong một vùng tham chiếu, với trường hợp này thì ô tìm kiếm là C2 tương ứng với doanh thu và vùng tìm kiếm là từ Tên SP đến Doanh thu hoặc có thể kéo dài ra hơn nếu bạn muốn. Kết quả sẽ trả về vị trí thứ 3 của doanh thu

Và kết quả của hàm MATCH ở ô D7:

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel
Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel 9

Để xem hàm MATCH hoạt động như thế nào, bây giờ tôi chèn thêm cột đơn giá vào giữa doanh số và doanh thu.

Lúc này kết quả trả về là bằng 4

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Bây giờ bạn đã biết cách hoạt động của hàm MATCH, vậy kết hợp hàm MATCH với VLOOKUP nào.

Cấu trúc cũ chỉ có VLOOKUP:

=VLOOKUP($B$3,$F$3:$H$6,4,0)

Thay bằng hàm MATCH để hàm này làm nhiệm vụ tìm cột tham chiếu.

Cấu trúc kết hợp giữa hàm VLOOKUP và MATCH:

=VLOOKUP($B$3,$F$3:$H$6,MATCH($C$2,$F$2:$I$2,0),0)

Và kết quả sẽ nhảy như sau:

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Cùng tận hưởng kết quả hàm VLOOKUP tự động tìm cột chính xác với hàm MATCH khi tôi chèn thêm cột loại sản phẩm giữa Tên SP và Doanh số.

Hàm VLOOKUP kết hợp với MATCH để tự động thay đổi cột tham chiếu khi thay đổi tên hay vị trí cột ở bảng tham chiếu trong Exel

Bạn thấy đấy, kết quả vẫn về đúng. Chỉ có số cột ở ô D7 khi dùng MATCH là trả về bằng 5. Như vậy khi bạn thay đổi bất kỳ cấu trúc nào của bảng tham chiếu thì kết quả VLOOKUP trả về đúng và không cần chỉnh sửa lại hàm VLOOKUP.

Đây là môt cách kết hợp đơn giản nhưng sẽ giúp bạn bớt sự sai sót số liệu khi data thay đổi. Đối với GOOGLESHEET, cách sử dụng tương tự.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/