Phương pháp kéo và phương pháp đẩy trong huấn luyện – Coaching

Phương pháp kéo và phương pháp đẩy trong huấn luyện – Coaching

Tháng Tư 11, 2021 Off By Anh bán hàng
Phương pháp kéo và phương pháp đẩy trong huấn luyện - Coaching

Nếu trong Marketing có chiến lược kéo và đẩy thì trong huấn luyện cũng vậy. Hai thuật ngữ này tiếng anh như sau:

  • Pull Coaching
  • Push Coaching 

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp kéo và phương pháp đẩy trong huấn luyện là gì và sử dụng như thế nào trong công tác huấn luyện nhân viên.

Phương pháp đẩy trong huấn luyện:

Đây là phương pháp bạn đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng, từng bước thực hiện để người được huấn luyện hiểu rõ cách làm và các bước thực hiện chi tiết. Sau đó kiểm tra đánh giá và yêu cầu lặp đi lặp lại.

Ở phương pháp này người được huấn luyện sẽ thực hiện theo sự chỉ dẫn của người huấn luyện nhằm hình thành những kỹ năng cần thiết thông qua các nội dung công việc có tính lặp đi lặp lại hoặc theo một quy trình nhất định.

Phương pháp kéo trong huấn luyện:

Ở phương pháp này thì khác hoàn toàn với phương pháp đẩy, bạn chỉ ra các mục tiêu, điểm mạnh, điểm yếu của người được huấn luyện. Từ đó người được huấn luyện tự đề xuất phương án giải quyết và cách thức thực hiện.

Từ đó người huấn luyện và người được huấn luyện sẽ cùng bàn bạc các điểm mạnh và điểm yếu, các vấn đề cần cải thiện để ngươi được huấn luyện thực hiện. Từ đó đánh giá và phân tích kết quả để có những cải tiến tốt hơn từ người được huấn luyện.

Như vậy ở phương pháp đẩy bạn sẽ nói nhiều hơn, chỉ dẫn nhiều hơn, trong khi đó phương pháp kéo là lắng nghe và phân tích nhiều hơn để phát huy sự chủ động của người được huấn luyện.

Kết hợp phương pháp đẩy và kéo trong huấn luyện:

Công tác huấn luyện không chỉ sử dụng một phương pháp mà cần có sự phối hợp các phương pháp với nhau, vì bản thân người được huấn luyện cần phát huy tốt các điểm mạnh và có sự chủ động giải quyết vấn đề.

Vì vậy ngoài việc chỉ dẫn công việc, hay đặt câu hỏi để người được huấn luyện tự phân tích và đưa ra giải pháp, sau đó định hướng và hướng dẫn để người được huấn luyện thực hiện đạt mục tiêu và tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân.