Huấn luyện nhân viên theo mô hình GROW

Huấn luyện nhân viên theo mô hình GROW

Tháng Tư 13, 2021 Off By Anh bán hàng
Huấn luyện nhân viên theo mô hình GROW

Việc huấn luyện nhân viên ngoài trang bị hay đào tạo kỹ năng, quy trình làm việc còn phải phát huy năng lực của nhân viên một cách cao nhất. Vì vậy mô hình huấn luyện GROW là một trong những các phương pháp hữu hiệu để phát huy năng lực nhân viên.

Mô hình GROW nhằm xác định các mục tiêu cụ thể, phân tích các nguồn lực hay tình hình hiện tại, từ đó xây dựng các giải pháp hay phương án để đi đến hành động nhằm đạt được mục tiêu.

GROW là viết tắt của:

  • Goal– Mục tiêu

  • Reality – Tình hình thực tế

  • Options (or Obstacles) – Tùy chọn (hoặc trở ngại).

  • Will(or Way Forward) – Sẵn sàng (hoặc Đường đi).

Ở mô hình này người huấn luyện không phải là chuyên gia, người hướng dẫn tận tình, chi tiết mà là người định hướng và chia sẻ giúp người được huấn luyện tìm cách giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu.

Vậy mô hình GROW được thực hiện ở các bước sau:

1- Goal – Thiết lập mục tiêu:

Đầu tiên cần xác định các mục tiêu mà người được huấn luyện cần thay đổi hoặc cần đạt được phù hợp định hướng phát triển của đội ngũ. Các mục tiêu cần xác định cụ thể và theo mô hình SMART:

  • Specific: Cụ thể.

  • Measurable: Đo lường được.

  • Achievable: Có khả năng đạt được – tính khả thi.

  • Realistic: Thực tế – phù hợp với tình hình hiện tại.

  • Timebound: Có thời hạn hoàn thành.

Ở bước này cần trao đổi và hiểu rõ người được huấn luyện, chỉ ra các điểm cần cải thiện và đưa ra các mục tiêu cụ thể gắn với những cải thiện đó. 

VD trong bán hàng: Bán được hàng trong một nhóm khách hàng cụ thể mà nhân viên chưa làm được hoặc cần cải thiện, Gia tăng đơn hàng thành công tỷ lệ với con số cụ thể, số khách hàng viếng thăm hay gặp mặt hàng ngày, tỷ lệ khách hàng hài lòng….. Xác định thời gian hoàn thành các mục tiêu trên.

2 – Reality – Đánh giá tình hình thực tế và hiện tại:

Sau khi đã thống nhất và xác định mục tiêu, hay để người được huấn luyện tự đánh giá và mô tả tình hình hiện tại, khả năng hoàn thành mục tiêu. Phân tích các điểm khó khăn và thuận lợi, các nguồn lực sẵn có và những ưu tiên của mục tiêu cần hoàn thành. Lúc này người được huấn luyện sẽ biết được tình trạng hiện tại và giải pháp sẽ dần được hình thành.

Ở bước này tùy theo năng lực của người được huấn luyện, người huấn luyện có vai trò định hướng để chỉ ra cho người được huấn luyện các khả năng có thể thực hiện được mục tiêu từ năng lực của người được huấn luyện nhằm vượt qua các khó khăn hay vấn đề vướng mắc ở tình hình hiện tại. Ở bước này là trao đổi, động viên để người được huấn luyện hình thành nên giải pháp chứ không phải đưa ra lời khuyên giải pháp.

3 – Options – Lựa chọn giải pháp:

Khi người được huấn luyện đã đánh giá được tình hình hiện tại, khả năng của bản thân thì giải pháp bắt đầu được hình thành. Hãy để người được huấn luyện tự đưa ra giải pháp và người huấn luyện sẽ là người cố vấn và thảo luận để lựa chọn giải pháp và các bước thực hiện tốt nhất. Trong quá trình nên đặt ra các câu hỏi và để người được huấn luyện tìm cách trả lời và đưa ra quyết định tốt nhất nhằm đạt được mục tiêu.

4 – WILL – Sẵn sàng:

Sau khi đã lựa chọn được giải pháp để đạt được mục tiêu cũng như các bước thực hiện trong tình hình hiện tại được xác định. Lúc này xác định cam kết hành động của người được huấn luyện và động viên thực hiện đúng để đạt được mục tiêu, khơi dậy ý chí quyết tâm để người được huấn luyện thực hiện đạt được mục tiêu.

Người được huấn luyện nên dành thời gian bàn bạc, nghe người được huấn luyện báo cáo tiến trình công việc để có những động viên và định hướng kịp thời hoặc có những điều chỉnh để phù hợp hơn với những kết quả của tiến trình đạt được.

Với mô hình GROW tạo cho người huấn luyện và người được huấn luyện một môi trường cởi mở để trao đổi nhiều hơn trong công việc, người được huấn luyện pháp huy tính chủ động trong công việc tốt hơn. Điều này đòi hỏi người được huấn luyện có những cách đặt câu hỏi tốt để phát huy tính chủ động của người được huấn luyện.