Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Tháng Tư 14, 2021 Off By Anh bán hàng
Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Trên exel việc kêt nối dữ liệu từ file exel này sang file exel khác sẽ rất dễ dàng, bạn có thể liên kết từ file Exel này sang file exel khác nhưng một hạn chế là chỉ kết nối được trên máy tính của bạn, với Googlesheet thì khác hẳn, bạn có thể cập nhật dữ liệu một cách liên tục từ file Googlesheet này sang Googlesheet khác bằng cách liên kết dữ liệu bảng tính của các Googlesheet với nhau bằng cách sử dụng hàm: IMPORTRANGE

Cấu trúc hàm như sau: =IMPORTRANGE(spreadsheet_urlchuỗi_dải_ô)

Khi bạn gõ hàm trên ở Googlesheet thì sẽ hiện lên như sau:

 
Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Để cho bạn thấy một ví dụ cơ bản như hình ở trên cùng tôi có 2 file Googlesheet là anhbanhangchibanhang, và bây giờ mục đích là chuyển dữ liệu liên kết từ bảng tính anhbanhang sang bảng tính chibanhang

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Như vậy ở bảng tính anhbanhang tôi cần liên kết dữ liệu từ sheet DT với bảng tính là từ A2:C11

Như vậy tại ô A2 của bảng tính chibanhang tôi sử dụng hàm IMPORTRANGE như sau:

=importrange(“Đường dẫn của bảng tính anhbanhang“;”Sheet và phạm vi“)

Lưu ý dấu ngoặc kép là bắt buộc (“) có trong cấu trúc hàm.

Về đường dẫn bảng tính anhbanhang bạn copy đường dẫn bảng tính anhbanhang trên địa chỉ duyệt webs.

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet
Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet 7

Sheet và phạm vi là sheet DT với phạm vi A2:C11 thì sẽ được thay vào như sau: DT!A2:C11

Như vậy hàm IMPORTRANGE sẽ được thực hiện như sau:

=importrange(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UHpjP0-/edit#gid=0;DT!A2:D11)

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet
Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet 8

Lưu ýKhi liên kết dữ liệu với bảng tính khác, bạn cần phải nhấp vào ô và “Allow Access” (cho phép truy cập) sau khi nhập công thức, nếu không dữ liệu sẽ không xuất hiện.

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Như vậy với hướng dẫn cơ bản trên bạn đã có thể liên kết các bảng tính trong googlesheet với nhau để ứng dụng tốt hơn trong công việc của mình nhằm liên kết nhiều dữ liệu tốt hơn để cùng nhau làm việc tốt hơn.

Một mẹo lưu ý để nhằm cập nhật liên tục dữ liệu và không sót dữ liệu của các bảng tính với nhau, bạn có thể mở rộng vùng liên kết ví dụ: A2:D11 thì tôi mở rộng ra thành A2:F1000 để khi dữ liệu của anhbanhang rộng ra thì dữ liệu của chibanhang cũng được cập nhật ở các cột và ô ngoài vùng A2:D11

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/