Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Tháng Tư 15, 2021 Off By Anh bán hàng
Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Thông thường chúng ta sẽ làm việc ở môi trường Offline và Online. Việc xử lý số liệu hay làm báo cáo bằng Exel nhưng một số công việc cũng cần xử lý trực tuyến bằng Googlesheet. Vì vậy sẽ có lúc bạn Upload file Exel lên và biến chúng thành Googlesheet để làm việc chung, cách thức rất đơn giản như sau:

Upload file exel lên Google Drive

Tại thư mục của Google Drive của bạn, chọn MỚI:

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Sau đó chọn tải tệp lên

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Chọn đến thư mục lưu file và chọn file Exel ban cần upload và bấm Open để tải file lên.

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Lúc này đã có thông báo tải file lên thành công như sau:

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

File Exel bạn vừa tải lên sẽ như thế này:

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet
Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet 11

Hiện tại file này vẫn đang định dạng là file exel và bạn có thể chia sẻ để đồng nghiệp xem hoặc tải xuống cũng như chỉnh sửa.

Chuyển file exel thành file Googlesheet để sử dụng hết tính năng làm việc trực tuyến của Googlesheet

Để chuyển thành file Googlesheet bạn làm như sau:

Bạn đúp chuột vào file để mở file lên hoặc chuột phải rồi chọn chức năng mở bằng trang tính để mới file, lúc này file Exel mở lên sẽ như sau, và bạn chọn vào Tệp

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Sau đó chọn Lưu dưới dạng trang tính

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Lúc này file exel của bạn đã được tạo thêm dạng trang tính của Googlesheet và đuôi .XLSX cũng đã biến mất

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet

Tại Drive của bạn trong thư mục cũng đã có 2 bản Exel và của Googlesheet, bạn có thể xóa bản nào nếu thấy không cần thiết.

Cách upload file Exel lên Google driver và chuyển thành Googlesheet