Liên kết dữ liệu các sheet với nhau bằng hàm mảng của Googlesheet

Liên kết dữ liệu các sheet với nhau bằng hàm mảng của Googlesheet

Tháng Tư 15, 2021 Off By Anh bán hàng

Bạn có biết rằng trong Googlesheet để liên kết các sheet với nhau, thay vì đặt hàm ở từng ô như Exel thì bạn có thể đặt hàm ở một ô và sẽ hiển thị dữ liệu ở các sheet khác thông qua công thức mảng hay hàm mảng của Googlesheet. Cấu trúc của hàm này như sau:

={mảng cần liên kết}

Ở đây mảng cần liên kết là vùng dữ liệu cần liên kết với Ví dụ cụ thể như sau:

Cách liên kết dữ liệu trong một sheet của Googlesheet 

Liên kết dữ liệu các sheet với nhau bằng hàm mảng của Googlesheet

Trong cùng một sheet ở ô E3 đặt hàm: ={A2:C9}

Như vậy bạn có thể thấy phạm vi từ ô E3 đến G10 hiển thị dữ liệu của ô A2:C9

Cách liên kết dữ liệu khác sheet của Googlesheet 

Với các sheet khác nhau bạn cũng có thể liên kết như vậy ví dụ như sau:

Liên kết dữ liệu các sheet với nhau bằng hàm mảng của Googlesheet

Cũng là dữ liệu từ A2:C9 trong sheet DT, để liên kết vào sheet tonghop thì sẽ đặt hàm như sau ở sheet Tonghop

Liên kết dữ liệu các sheet với nhau bằng hàm mảng của Googlesheet

Tại ô A2 của Sheet Tonghop đặt hàm: ={DT!A2:C9} thì được kết quả là toàn bộ dữ liệu trong phạm vi A2:C9 của sheet DT đều liên kết với sheet Tonghop và mọi thay đổi trong phạm vi này đều được hiển thị trong sheet Tonghop.

Với phương pháp trên bạn có thể liên kết các sheet của Googlesheet vào một sheet một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/