Mẹo dùng hàm IMPORTRANGE để kết nối dữ liệu giữa các bảng tính hay các file trong googlesheet

Như bài viết trước bạn đã biết rằng, để kết nối dữ liệu các file hay bảng tính trong Googlesheet sử dụng hàm IMPORTRANGE. 

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

Đây là một hàm hữu ích giúp chúng ta kết nối các file dữ liệu của Googlesheet với nhau để hỗ trợ tốt hơn trong công việc và chia sẻ dữ liệu từ các file. với cấu trúc hàm IMPORTRANGE như sau:

=IMPORTRANGE(spreadsheet_urlchuỗi_dải_ô)

Thông thường khi gõ hàm sẽ như sau:

=importrange(“Đường dẫn của bảng tính anhbanhang“;”Sheet và phạm vi“)

Nếu chi tiết thì sẽ là:

=importrange(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UHpjP0-/edit#gid=0;DT!A2:D11)

Tuy nhiên khi bạn thay đổi phạm vi hay đường dẫn của file cần chia sẻ, bạn sẽ phải dò lại hàm và sử lại thông tin của hàm cho phù hợp. Vì vậy để tiết kiệm thời gian hơn thì hàm IMPORTRAGE có thể sử dụng như sau:

=IMPORTRANGE(Ô chứa đường dẫn;Ô chứa phạm vi)

Ví dụ cụ thể để bạn có thể dễ hiểu:

 

Mẹo dùng hàm IMPORTRANGE để kết nối dữ liệu giữa các bảng tính hay các file trong googlesheet

Bạn có thể thấy rằng:

Ở ô A1 tôi dán đường dẫn của file bảng tính googlesheet cần để kết nối dữ liệu.

Ở ô B1 tôi dán phạm vị cần kết nối dữ liệu của bảng tính googlesheet.

Ở Ô A2 là ô gõ hàm IMPORTRANGE trước đây tôi dùng như sau:

=IMPORTRANGE(A1B1)

Như vậy với phương pháp như trên việc sử dụng hàm sẽ đơn giản hơn, khi bạn muốn thay đổi đường dẫn hay vùng tham chiếu cần kết nối dữ liệu từ các file thì chỉ cần thay đổi thông tin ở các ô tương ứng là A1 và B1.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/

Post Author: Anh bán hàng