Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Tháng Tư 23, 2021 Off By Anh bán hàng

Work và Exel là 2 ứng dụng các bạn thường sử dụng trong công việc, và đôi khi chúng ta thường đưa các bảng số liệu từ bảng tính Exel qua Word. Cách đơn giản thường sử dụng là copy bảng tính từ Exel sang Word, tuy nhiên có những lúc bạn muốn dữ liệu của Exel thay đổi thì dữ liệu của Word thay đổi theo để không mất thời gian copy và dán lại.

Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách liên kết bảng biểu và biểu đồ giữa bảng tính Exel và Word với dữ liệu liên kết với nhau, mọi thay đổi của file exel sẽ thay đổi ở file Word.

Bạn có thể dùng cách sau.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Ví dụ bạn có bảng Exel sau, ở bảng Exel bạn chọn vùng cần copy và copy dữ liệu vào bằng Ctrl + C hoặc chuột phải bảng tính chọn Copy.

 

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Vùng được chọn copy sẽ có viền như sau:

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Bạn chuyển sang file Word cần dán dữ liệu và chọn vị trí cần dán dữ liệu từ bảng tính exel rồi kích chuột phải.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Bạn chọn kiểu dán (Paste) Link & Use Destination Styles

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Như vậy kết quả bạn sẽ có 1 bảng như sau liên kết với bảng tính trên file Exel của bạn, và mọi thay đổi của bảng Exel đều thay đổi ở bảng Word. Ví dụ tôi thay đổi như sau:

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Thì bảng trên Word cũng tự thay đổi tương ứng.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Tương tự bạn cũng có thể liên kết biểu đồ trên Exel với Word và tự động thay đổi dữ liệu theo bảng tính exel.

Bạn tiến hành copy bảng biểu hay biểu đồ trên exel.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Sau đó bạn dán tương tự như dán bảng biểu ở hướng dẫn trên và các dữ liệu sẽ liên kết với nhau.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Để dữ liệu tự động thay đổi thì bạn chọn file>info sẽ hiện lên bảng sau trong file Word chọn Edit Links to Files

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu

Bạn chọn Auto update Update now.

Liên kết dữ liệu hay bảng biểu giữa exel với Word tự động thay đổi số liệu