Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Tháng Năm 8, 2021 Off By Anh bán hàng

Bạn có biết rằng trong Googlesheet hoặc Exel, định dạng số sẽ sử dụng dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,) nhằm ngăn cách chữ số ở 2 trường hợp sau:

  • Ngăn cách phần ngàn của từng số nhằm cho đẹp số liệu bảng tính khi trình bày: VD một ngàn sẽ được hiển thị như sau: 1.000 thay vì 1000 hoặc một triệu hiển thị 1.000.000 thay vì 1000000 . Trường hợp này là sử dụng dấu chấm chấm (.) để phân tách hàng đơn vị hay phần ngàn trong một dãy số, đôi khi là sử dụng dấu phấy để phân tách phần đơn vị hoặc phần ngàn như sau: 1,000,000

  • Ngăn cách hay phân cách phần thập phân số bẳng dấu chấm: 52.2 (năm hai phẩy hai) hoặc đôi khi phân cách số thập phân bằng dấu phẩy: 52,2

Khi làm việc với bảng tính, đặc biệt là bảng tính trên Googlesheet được chia sẻ bởi những người khác không phải lúc nào cũng thống nhất phân cách đơn vị là dấu chấm và phân cách phần thập phân là dấu phẩy: 1.000.000,1234 hoặc là phân cách đơn vị là dấu phẩy hoặc phân cách dấu thập phân là dấu chấm : 1,000,000.1234

Nguyên nhân của sự khác biệt này là do cài đặt bảng tính của mỗi người là khác nhau.

Cách thay đổi dấu chấm hoặc dấu phẩy trong định dạng số của googlesheet.

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Ví dụ với bảng tính trên bạn có thể thấy định dạng số ở đây là dấu chấm phân cách phần nghìn hay hàng đơn vị và dấu phẩy phân cách phần thập phân. Để chuyển sang ngược lại thì bạn thực hiện như sau. Bạn chọn tệp và chọn cài đặt bảng tính.

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Bảng cài đặt hiện tại được hiện ra và bạn có thể thấy rằng ngôn ngữ đang được sử dụng ở bảng tính của Googlesheet này là Việt Nam.

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Bạn sửa ngôn ngữ thành tiếng hoa kỳ:

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Bấm vào lưu cài đặt và bảng tính sẽ chạy lại một lúc thì phần số sẽ thay đổi như sau:

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Bạn có thể thấy định dạng số đã thay đổi so với trước ở dấu chấm và dấu phẩy. Để chuyển ngược lại thì bạn có thể chọn lại ngôn ngữ Viêt Nam trong cài đặt bảng tính của Googlesheet.

Sửa lỗi copy dữ liệu từ file Exel lên Googlesheet nhưng khi tính toán thì bị báo lỗi.

Đây là lỗi thường gặp khi bạn copy số liệu từ file Exel lên Googlesheet. Về nguyên nhân thì chủ yếu như bài viết này do định dạng dấu chấm và dấu phẩy của dữ liệu dạng số ở file Exel và googlesheet khác nhau.

Ngoài ra khi copy dữ liệu từ Exel lên Googlesheet thì chỉ copy được định dạng và hiển thị giá trị của Exel lên Googlesheet. Ví dụ như khi bạn định dạng dấu gạch ngang (-) là số 0 ở Exel, khi copy lên Googlesheet thì được giá trị là dấu gạch ngang. Cách phân cách dấu chấm và dấu phẩy trong Exel khi lên Googlesheet cũng vậy, nếu không cùng định dạng hay cách phân cách thì  Googlesheet sẽ hiểu là dạng dữ liệu văn bản nên sẽ không thể tính toán được. Vì vậy như hướng dẫn trên cần chuyển về cùng một định dạng phân cách dấu chấm, dấu phẩy ở phần đơn vị hoặc thập phân thì mới đảm bảo khi copy dữ liêu hay số liệu từ Exel lên Googlesheet không bị phát sinh lỗi.

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Bạn có thể xem video sau để hiểu thêm.