Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet

Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet

Tháng Năm 11, 2021 Off By Anh bán hàng

Khi bạn tạo ra một mẫu form hay bảng tính trình bày cho nhiều người trong công ty hay đối tác và chia sẻ trên googlesheet thì việc đầu tiên là tạo một file mẫu hay sheet mẫu. Sau đó tạo nhiều bản sao và chỉnh sửa thông tin cá nhân của từng người được chia sẻ rồi tiến hành chia sẻ file googlesheet đó hoặc phân quyền chỉnh sửa từng sheet. Thao tác tạo bản sao như sau:

Tạo bản sao các sheet trong Googlesheet:

Tại bảng làm việc của Googlesheet bạn chọn vào phần tên sheet cần tạo bản sao và bấm chuột phải như sau:

Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet

Bạn chọn chức năng nhân bản thì sẽ tạo ra một sheet mới giống như sheet nhân bản. Lúc này bạn có thể tiến hành đổi tên sheet và một số thông tin cơ bản của sheet để chia sẻ.

Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet

Tạo bản sao file Googlesheet:

Để tạo bản sao file Googlesheet thì cách làm cũng tương tự, ở thư mục chứa file Googlesheet cần nhân bản, bạn chọn file cần nhân bản và bấm chuột phải rồi chọn Tạo bản sao

Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet
Cách nhân bản hay tạo bản sao các sheet hoặc file trong googlesheet 4

Lúc này sẽ đợi chạy một lúc và một file bản sao sẽ xuất hiện, lúc này bạn có thể chỉnh sửa ở file bản sao nhằm đổi tên file hay đổi thông tin cơ bản trong Googlesheet. Phương pháp này cũng giúp bạn chỉnh sửa mà không ảnh hưởng đến file gốc.