Những lưu ý cốt lõi trong quá trình huấn luyện nhân viên bán hàng

Những lưu ý cốt lõi trong quá trình huấn luyện nhân viên bán hàng

Tháng Năm 11, 2021 Off By Anh bán hàng

Như các bạn đã biết, công tác huấn luyện là cực kỳ quan trọng. Không chỉ nâng cao năng lực của nhân viên bán hàng mà có gắn kết nhân viên với mục tiêu chung của tổ chức và đội nhóm, tạo môi trường trao đổi cởi mở và cùng nhau phát triển tốt hơn. Đặc biệt trang bị cho nhân viên những kỹ năng và phát triển điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Việc huấn luyện đào tạo là liên tục và không ngừng nhằm phát triển đội ngũ tốt hơn. Trong quá trình huấn luyện và đào tạo cần lưu ý những điều sau:

Mục tiêu huấn luyện rõ ràng và có sự liên kết với mục tiêu chung của tổ chức.

Những lưu ý cốt lõi trong quá trình huấn luyện nhân viên bán hàng

Người nhân viên bán hàng phải có mục tiêu rõ ràng, đo lường được và gắn với mục tiêu của tổ chức hay đội nhóm. Mục tiêu cần có tính thách thức và khả năng đạt được nếu như nhân viên khắc phục các điểm cần hạn chế và phát huy các điểm mạnh của mình.

Trước khi thực hiện phải có quy trình huấn luyện rõ ràng.

Quy trình ở đây trong trường hợp huấn luyện nhân viên bán hàng vừa là quy trình huấn luyện, vừa là quy trình bán hàng. Đối với quy trình bán hàng là quy trình áp dụng trong thực tế và đã có thành công trong thực tiễn chứ không phải là lý thuyết. Ngoài ra mỗi công ty đều có quy trình riêng, việc áp dụng quy trình trong huấn luyện nhằm giúp nhân viên hòa nhập nhanh hơn với tổ chức. Ngoài ra người huấn luyện cũng nắm chắc quy trình huấn luyện và các bước huấn luyện rõ ràng để bám tốt hơn từng bước thay đổi của nhân viên.

Người huấn luyện và người được huấn luyện phải dành thời gian cho huấn luyện.

Đây là vấn đề cốt lõi vì người huấn luyện là người quản lý cần nắm rõ quy trình huấn luyện nhân sự cũng như dành thời gian trong công tác vừa làm việc vừa huấn luyện nhân sự. Và kể cả người được huấn luyện cũng vậy, như nhân viên bán hàng vừa thực hành nội dung được huấn luyện trong công việc và vừa đảm bảo đạt hiệu quả tiến độ công việc, vì vậy như ban đầu cần đảm bảo mục tiêu chung của huấn luyện để cả hai có thời gian phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.

Công tác huấn luyện là thường xuyên và không ngừng cải thiện.

Việc huấn luyện cần diễn ra nhất quán và thường xuyên đối với đội ngũ, không phải một nội dung huấn luyện là nhân viên đã nắm bắt các kỹ năng và tính chất hay quy trình, cần đảm bảo thực hiện liên tục để nhân viên nắm kỹ và cải thiện các điểm yếu khác.

Tập trung huấn luyện và một mục tiêu cụ thể nhằm tăng giá trị thời gian huấn luyện.

Thay vì lan man quá nhiều nội dung dẫn đến nhân viên bán hàng khó tập trung tiếp thu và thực hành, hay lựa chọn những mục tiêu cần đạt được quan trọng nhất để thực hiện và ưu tiên nhất để áp dụng. 

Đặt những câu hỏi phù hợp

Thay vì hướng dẫn hãy đặt các câu hỏi phù hợp để nhân viên tự tìm tòi và tự trả lời nhằm khai thác tiềm năng của nhân viên, từ đó nhân viên sẽ tự hiểu ra và tìm ra các giải pháp tốt nhất, người huấn luyện nên chỉ là người định hướng hơn là người hướng dẫn hay làm thay nhân viên mà là người hướng nhân viên đến mục tiêu tốt nhất.