Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Tháng Sáu 9, 2021 Off By Anh bán hàng

Để thay thế ký tự trong một chuỗi văn bản của các phần mềm như Word, Exel thì một sách thay đổi hàng loạt là bạn có thể sử dụng chức năng Replace Ctrl+H để thay thế giá trị hay ký tự hiện tại thành một ký tự mới.

CÁCH DÙNG CHỨC NĂNG REPLACE THEO HƯỚNG DẪN CỦA MICROSOFLT

Tuy nhiên với một bảng tính tự động trong Exel thì không thể lúc nào bạn cũng dùng chức năng này, đặc biệt khi số liệu cập nhật liên tục thì cần một hàm có thể thay thế văn bản trong chuỗi văn bản hay các ký tự xác định trong chuỗi văn bản để có thể làm sạch dữ liệu hoặc thống nhất dữ liệu trong các hàng tính toán. Vì vậy hàm SUBSTITUTE sẽ là một hàm hoàn hảo cho nhu cầu trên.

Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Cú pháp của hàm như sau:

=SUBSTITUTE(Ô chứa văn bản, Văn bản cũ cần thay đổi, Thay đổi thành văn bản mới, Tùy chọn số lần xuất hiện cần thay đổi)

Cách dùng hàm Substitute của Microsoft Office ở đây để bạn có thể tìm hiểu thêm.

Bạn có thể thấy với bảng trên sử dụng hàm Substitute để thay thế văn bản như sau:

Ở ô C6 là “anh ban hang” để xóa chữ “anh” thì dùng như sau:

=SUBSTITUTE(C6,“anh “,“”)

Lưu ý “anh “ có thêm một dấu cách đằng sau, để thay thế bằng xóa ký tự thì mở và đóng dấu ngoặc kép như trên “”

Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Ở ô C6 đổi “anh ban hang” thành “chi ban hang” thì dùng như sau:

=SUBSTITUTE(C6,“anh”,“chi”)

Thay đổi một chuỗi văn bản hay một loạt ký tự xác định của chuỗi văn bản bằng hàm SUBSTITUTE

Sử dụng hàm Substitute cực kỳ đơn giản giúp bạn thay đổi văn bản hay các ký tự xác định trong chuỗi văn bản một cách tự động nhằm tăng tốc độ xử lý số liệu, tiết kiệm thời gian của bạn.