Mục tiêu SMART và cách viết mục tiêu đúng mô hình SMART nhất để bám sát mục tiêu hiệu quả

Mục tiêu SMART và cách viết mục tiêu đúng mô hình SMART nhất để bám sát mục tiêu hiệu quả

Tháng Sáu 10, 2021 Off By Anh bán hàng
Mục tiêu SMART và cách viết mục tiêu đúng mô hình SMART nhất để bám sát mục tiêu hiệu quả

Trong kinh doanh hoặc trong mọi công việc, bạn thường phải luôn đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu đạt được nhằm đạt được hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Nhưng đôi khi có những mục tiêu khi đặt ra và đến khi so sánh lại với kết quả của mục tiêu đặt ra thì khó có thể đánh giá được mục tiêu đã đạt được hoàn toàn chưa hay mình đã vượt qua mục tiêu quá dễ dàng, hay là mục tiêu cứ bị trì hoãn mãi và chưa đạt được.

Nguyên nhân chủ yếu là mục tiêu đặt ra chưa đủ rõ ràng ? Vì vậy mô hình đặt mục tiêu SMART sẽ giúp bạn đặt mục tiêu đảm bảo hiệu quả làm việc và cuộc sống của mình.

Mô hình mục tiêu SMART như thế nào ?

SMART tiếng anh có nghĩa là thông minh và sáng suốt, tuy nhiên mục tiêu theo mô hình SMART là yêu cầu mục tiêu phải đảm bảo những điều sau:

S-Specific – Cụ thể – Mục tiêu phải cụ thể và rõ ràng.

M-Measurable – Mục tiêu đo lường được

A-Achievable – Khả năng đạt được của mục tiêu

R-Realistic hoặc Relevant- Tính thực tế  hay tính liên quan của mục tiêu

T-Timetable – Có giới hạn thời gian cũng như thời gian hoàn thành của mục tiêu.

Những yếu tố trên cấu thành mô hình Smart của mục tiêu và khi mục tiêu đảm bảo các yếu tố của mô hình SMART sẽ giúp bạn hiểu được mục tiêu và lên kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó.

Cách xây dựng mục tiêu theo mô hình SMART

Để xây dựng mục tiêu theo mô hình SMART thì thực hiện các bước sau:

  1. Xây dựng những mục tiêu thách thức và có ý nghĩa đối với người thực hiện hoặc doanh nghiệp, tổ chức, đội nhóm nhằm xác định những mục tiêu cần đạt được, đó có thể là các mục tiêu lớn và các mục tiêu nhỏ hơn để đạt được mục tiêu lớn đó.

  2. Xác định tính SMART của mục tiêu và điều chỉnh mục tiêu đảm bảo tính SMART 

Xác định tính SMART của mục tiêu

Khi bạn đã có mục tiêu hoặc đưa ra mục tiêu thì cần xác định tính SMART của mục tiêu với các yếu tố S-M-A-R-T tương ứng với: Cụ thể – Đo lường được – Có khả năng đạt được – Tính thực tế – Thời gian hoàn thành cụ thể

S-Specific – Cụ thể – Mục tiêu phải cụ thể và rõ ràng.

Tính cụ thể rõ ràng của mục tiêu thường được xác định bằng 4 câu hỏi:

WHAT ?  Làm cái gì ?

WHY ? Tại sao phải làm?

HOW ? Làm như thế nào

WHO ? Ai sẽ là người thực hiện

Khi đã trả lời được 4 câu hỏi trên thì mới xác định được sự rõ ràng và cụ thể của mục tiêu và xác định được vì sao, ai và cần làm gì để hướng tới mục tiêu đó.

M-Measurable – Mục tiêu đo lường được

Mục tiêu đo lường được là mục tiêu có bằng chứng để xác định hoàn thành, có thể bằng các thông số, giá trị, hay hình ảnh mẫu… Có giá trị so sánh mức độ hoàn thành mục tiêu. Một mục tiêu mơ hồ là mục tiêu không đo lường được kết quả và không có đích đến.

A-Achievable – Khả năng đạt được của mục tiêu

Khi xây dựng mục tiêu cần xác định mục tiêu có khả năng đạt được, cần đánh giá các nguồn lực và khả năng sẵn có, từ năng lực bản thân, đội nhóm cho đến sự hỗ trợ về tài chính, nhân sự, chuyên gia từ công ty và cả những yếu tố dự đoán từ tình hình thị trường, thời tiết, kinh tế…. để đạt được mục tiêu đề ra. Để tăng khả năng đạt được mục tiêu thì cần có một thái độ tốt và quyết tâm thực hiện để đạt được mục tiêu.

R-Realistic hoặc Relevant- Tính thực tế  hay tính liên quan của mục tiêu

Tính thực tế hay tính liên quan là mục tiêu đó phải gắn với mục tiêu chung của cá nhân hay tổ chức, nếu không gắn với mục tiêu chung của tổ chức hay mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống của bạn thì mục tiêu đó hầu như không có ý nghĩa và không mang tính thực tế. Vì vậy cần đánh giá ý nghĩa của mục tiêu, mục tiêu này có thực tế phù hợp với tình hình hiện tại hoặc nhu cầu chung không nhằm đưa ra mục tiêu phù hợp.

T-Timetable – Có giới hạn thời gian cũng như thời gian hoàn thành của mục tiêu.

Mục tiêu cần có thời gian hoàn thành, giúp bạn xác định khi nào cần hoàn thành mục tiêu, cũng như các giai đoạn cần hoàn thành mục tiêu đó. Thời gian hoàn thành mục tiêu cũng phải đảm bảo tính thực tế, khả năng đạt được nhằm hiện thực hóa mục tiêu và từ đó bạn xây dựng được một kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu đúng thời gian cần hoàn thành.

Như vậy với mô hình mục tiêu SMART giúp bạn xác định rõ ràng hơn mục tiêu cũng như hiểu rõ mục tiêu và cách thức đạt được mục tiêu một cách tốt nhất. Chúc bạn hoàn thành tốt các mục tiêu không chỉ trong công việc mà còn là trong cuộc sống.