Hỏi đáp nhanh các trường hợp thường gặp khi xử lý số liệu và thực hiện báo cáo trên file Exel

Hỏi đáp nhanh các trường hợp thường gặp khi xử lý số liệu và thực hiện báo cáo trên file Exel

Tháng Sáu 18, 2021 Off By Anh bán hàng
Hỏi đáp nhanh các trường hợp thường gặp khi xử lý số liệu và thực hiện báo cáo trên file Exel

Một số câu hỏi thường gặp và giải đáp nhanh các vấn đề trong quá trình làm việc với bảng tính Exel cũng như xử lý các tình huống trong phân tích và xử lý số liệu làm báo cáo với file Exel, cung cấp cho bạn nhiều thủ thuật hữu ích mà có thể có lúc bạn cần đến.

Muốn đếm một giá trị duy nhất trong một hàng, một cột hay một bảng biểu thì dùng hàm gì ?

Trả lời: Dùng hàm COUNTIF

 

Đếm một có bao nhiêu giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong một bảng hay một hàng, cột thì dùng hàm gì ?

Trả lời: Dùng hàm đếm có điều kiện COUNTIF

 

Muốn tính tổng các giá trị duy nhất được chọn trong một cột, một hàng thì dùng hàm nào ?

Trả lời: Dùng hàm tính tổng có điều kiện: SUMIF

 

Muốn tính tổng các giá trị duy nhất được chọn trong một cột, một hàng với nhiều điều kiện thì dùng hàm nào ?

Trả lời: Dùng hàm tính tổng nhiều điều kiện: SUMIFS

 

Cách chuyển bảng dọc sang bảng ngang và ngược lại ?

Trả lời: Dùng chức năng Copy bảng cần chuyển, sau đó dán đặc biệt với Paste Special chọn Transpose để chuyển bảng ngang sang bảng dọc và ngược lại.

 

Cách xóa comment ẩn trong Exel hay xóa phần nhắc nhở ở từng ô trong Exel khi click chọn vào ô

Trả lời: Chọn vùng ô cần xóa comment hay nhắc nhở hướng dẫn cần xóa, sau đó chọn thẻ Data, chọn Data Validation. Hộp thoại Data Validation hiện ra thì chọn vào mục Input Message rồi bấm Clear All sau đó OK.

 

Tìm dữ liệu trên một sheet dựa vào 2 thông số giống nhau theo hàng và cột hoặc theo cột

Trả lời: Nên dùng hàm INDEX kết hợp với hàm MATCH hoặc có thể dùng VLOOKUP với MATCH

 

Dấu so sánh khác trong EXEL để tạo điều kiện khác với một giá trị xác định

Trả lời: Sử dụng <>

 

Tính trung bình cộng theo điều kiện thì dùng hàm nào ?

Trả lời: Dùng hàm AVERAGEIF

 

Công thức tự động thay đổi vùng tham chiếu hay cột, dòng tham chiếu theo tên cột và dòng thì dùng hàm nào ?

Trả lời: Dùng hàm INDIRECT  hoặc hàm MATCH

 

Quên mật khẩu file Exel thì làm thế nào ?

Trả lời: Chịu khó nhớ lại hoặc cài phần mềm dò mật khẩu nhưng sẽ mất rất…. rất ….rất nhiều thời gian với máy tính đủ mạnh.

 

Cách xóa bỏ dữ liệu trùng trong một cột thì làm thế nào ?

Trả lời: Sử dụng chức năng Remove Duplicates sẵn có trong Exel.

 

Sửa lỗi font tiếng việt trong Exel bằng cách nào ?

Trả lời: Kiểm tra và chọn mã font đúng, nếu không được thì cài đúng font của file Exel vào máy tính.

 

Cách thay đổi ký tự hay văn bản một cách hàng loạt trong Exel như thế nào ?

Trả lời: Dùng chức năng Replace All bằng tổ hợp phím Ctrl + H và nhập ký tự hay văn bản cần thay thế, nhập ký tự hoặc văn bản thay thế vào các ô yêu cầu.

 

Cách thay đổi ký tự hay văn bản một cách hàng loạt trong Exel ở một vùng dữ liệu được chọn như thế nào ?

Trả lời: Bôi chọn vùng dữ liệu cần thay thế sau đó dùng chức năng Replace All bằng tổ hợp phím Ctrl + H và nhập ký tự hay văn bản cần thay thế, nhập ký tự hoặc văn bản thay thế vào các ô yêu cầu.

 

Cách dán dữ liệu xóa lệnh/hàm trong Exel như thế nào ?

Trả lời: Để xóa lệnh/hàm trong Exel thì copy ô hay vùng được chọn, dán với chức năng dán đặc biệt (Paste Special và chọn chỉ dán Value – Giá trị)

 

Làm thế nào để tạo 1 ô khi bấm vào sẽ chuyển qua sheet khác hay vùng dữ liệu, báo cáo cần xem ?

Trả lời: Để có thể tạo một ô mà khi bấm vào chuyển sang khu vực khác trong file Exel thì tại ô được chọn, chọn chức năng Insert Hiperlink và chọn vùng ô và sheet ở tab Place in this document

 

Làm cách nào để đưa dữ liệu hay số liệu từ bảng này qua bảng khác bằng hàm trong Exel ?

Trả lời: Dùng hàm VLOOKUP, hoặc HLOOKUP, các hàm tính có điều kiện như SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, COUNTIF… Hoặc có thể kết hợp thêm với INDEX, MATCH

 

Cách copy một cột hay một hàng dữ liệu trong đó có dữ liệu bị ẩn hoặc Filter, để dán dữ liệu không bị ẩn hay filter qua bảng khác thì làm thế nào ?

Trả lời: Chọn vùng dữ liệu cần copy trong đó có cả dữ liệu bị ẩn, sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl + G, chọn  vào Special, tích vào nút visible cells only. Sau đó bấm tổ hợp phím Ctrl + C để copy bỏ qua dòng ẩn và dán bình thường.

 

Cách ghép hoặc nối giá trị văn bản giữa 2 hay nhiều cột thì làm như thế nào ?

Trả lời: Sử dụng lệnh nối Ví dụ: =A1&B1

 

Để làm tròn kết quả phép tính dùng hàm nào trong Exel ?

Trả lời: Dùng hàm ROUND để làm trong kết quả