Vai trò SMART của người huấn luyện được hiểu như thế nào ? Những yếu tố cần có.

Vai trò SMART của người huấn luyện được hiểu như thế nào ? Những yếu tố cần có.

Tháng Tám 29, 2021 Off By Anh bán hàng
Vai trò SMART của người huấn luyện được hiểu như thế nào ? Những yếu tố cần có.

Trong công tác huấn luyện nhân sự, vai trò của người huấn luyện rất quan trọng trong việc cải thiện và đạt được hiệu quả huấn luyện. Có rất nhiều vai trò của người huấn luyện, nhưng được gói gọn trong tính SMART của người huấn luyên.

Vậy Smart trong huấn luyện đối với người huấn luyện được hiểu như sau:

SPONSOR: Người tài trợ các nguồn lực, vật lực. Ở đây nguồn lực và vật lực là những nguồn lực nhằm đảm bảo công việc, kể cả kiến thức, công cụ nhằm người được huấn luyện đạt được mục tiêu huấn luyện.

MENTOR: Người tư vấn, đây sẽ là người mang tính chất chỉ dẫn và định hướng cho người được huấn luyện, cũng như trao đổi và định hướng giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức.

APPRAISER: Người đánh giá, vai trò này rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả cải thiện công việc của người được huấn luyện, từ đó chia sẻ và định hướng. 

ROLE MODEL: Người làm mẫu, là người không chỉ là chỉ dẫn, định hướng mà còn làm mẫu để người được huấn luyện có thể quan sát, theo dõi và nhận xét đúc rút cùng làm theo đúng quy trình hay yêu cầu công việc.

TRAINER: Người đào tạo, là người đạo tạo các kiến thức, kỹ năng cho người được huấn luyện.

Với những vai trò trên có thể thấy người huấn luyện đòi hỏi rất nhiều vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt được mục tiêu huấn luyện.

Như vậy vai trò SMART của người huấn luyện bao gồm: SPONSOR-MENTOR-APPRAISER-ROLE MODEL-TRAINER