Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Tháng Chín 5, 2021 Off By Anh bán hàng
Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Thông thường, khi bạn mở file PDF, Exel, Word hay các file hình ảnh hoặc một số file khác trên điện thoại Samsung, Xiaomi, Sony, Oppo… dùng hệ điều hành Android, thì hệ điều hành sẽ luôn cho bạn chọn phần mềm để mở file này lên và bạn luôn có 2 sự lựa chọn là: Chỉ một lần hay luôn chọn

Với chỉ một lần thì khi bạn tắt và mở lại định dạng file PDF, Word, Exel hay các file tương tự thì điện thoại sẽ hỏi lại bạn để chọn lại như trên.

Với luôn chọn thì khi bạn mở file cùng định dạng đó lên thì điện thoại của bạn sẽ mặc định lựa chọn phần mềm mà bạn đã chọn khi mở file trong lần sau.

Tuy nhiên có thể bạn bấm nhầm hoặc bạn muốn chọn lại một phần mềm khác có tính năng hỗ trợ khác cho file PDF, Exel, Word, Powerpoint… thì cách sau đây để bạn có thể chọn lại phần mềm khi mở file lên.

Thay đổi phần mềm mặc định mở file trong điện thoại Android bằng chỉnh sửa trong Setting (Cài đặt) của điện thoại.

Để chỉnh sửa được thì đầu tiên bạn phải biết được file PDF, Exel, Word, Power Point hay hình ảnh của mình đang mở trên điện thoại bằng ứng dụng hay phần mềm nào. Khi đã xác định được rồi thì bạn vào Cài Đặt của điện thoại. Chọn Ứng dụng hay Cài đặt ứng dụng

 

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Tại phần quản lý ứng dụng, bạn chọn phần mềm đang mặc định mở file mà bạn đã xác định được trên điện thoại, bạn bấm chọn vào. Ở ví dụ này phần mềm Office đang là phần mềm mặc định hay luôn chọn (Alway) mở file PDF trên điện thoại.

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Chọn vào ứng dụng và ở phần thông tin ứng dụng, chọn vào phần mặc địnhđặt làm mặc định

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Ở phần đặt làm mặc định, bạn chọn xóa mặc định

Như vậy khi bạn mở lại file tương ứng, điện thoại của bạn sẽ hỏi lại bạn chọn ứng dụng hay phần mềm để mở một lần hay luôn luôn mở bằng phần mềm đó.

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng biết được phần mềm mà mình đang mở file hình ảnh, âm thanh, tài liệu trên điện thoại là phần mềm nào, vì vậy cách sau đây sẽ giúp bạn chọn lại phần mềm hay ứng dụng khác.

Cách chọn lại phần mềm mở file trên điện thoại khi không biết đang dùng phần mềm nào.

Đầu tiên bạn mở file có định dạng cần thay đổi phần mềm mở file trên điện thoại lên.

Sau khi mở file lên thì bạn bấm nút đa nhiệm trên điện thoại. Nút đa nhiệm trên điện thoại là nút sau:

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Lúc này bạn chọn ứng dụng đang mở file của bạn. Ở đây là ví dụ mở file PDF. Và bạn bấm chọn ở hình biểu tượng của phần mềm đang mở file ở phía trên như sau:

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android

Lúc này một bảng thông báo hiện ra như sau và bạn chọn thông tin ứng dụng.

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android
Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android 10

Ở giao diện thông tin ứng dụng, bạn tắt chế độ mặc định của ứng dụng, sau đó mở lại file lên thì điện thoại sẽ hỏi bạn chọn phần mềm và chế độ mở file.

Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android
Thay đổi phần mềm mặc định khi mở file pdf, word, exel, hình ảnh trên điện thoại dùng hệ điều hành Android 11