Sales Capability là gì và được hiểu như thế nào ?

Sales Capability là gì và được hiểu như thế nào ?

Tháng Chín 10, 2021 Off By Anh bán hàng
Sales Capability là gì và được hiểu như thế nào ?

Sales Capability thực sự là một chức danh không phải là mới trong hệ thống chức vụ liên quan đến công việc kinh doanh hay bán hàng.

Một số công ty, Sales Capability là chức vụ ở cấp độ manager tức là trưởng phòng đào tạo năng lực bán hàng đảm nhiệm vai trò phát triển năng lực bán hàng cho phòng ban hay doanh nghiệp.

Sales Capability là sự phát triển cao hơn của Sales Training hay Sales Coaching. Đòi hỏi nhiều tố chất của người lãnh đạo bao gồm: Kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, khả năng huấn luyện và quản lý, thúc đẩy và tạo động lực cho đội ngũ nhằm phát triển năng lực đội ngũ cấp dưới một cách tốt nhất để hoàn hành mục tiêu của công ty. Ngoài ra còn có khả năng hoạch định và lên kế hoạch tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh hoàn hảo nhằm tối ưu chi phí và đạt hiệu quả tốt nhất về doanh thu, lợi nhuận của hoạt động bán hàng.

Như vậy có thể thấy Sales Capability có vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể mỗi doanh nghiệp sẽ có chức danh khác nhau, có thể là quản lý hay điều hành kinh doanh cho tới giám đốc kinh doanh nhưng một Sales Capability sẽ đảm nhiệm những vai trò và nhiệm vụ như sau:

Xác định nhu cầu kinh doanh và lên kế hoạch xây dựng hệ thống kinh doanh cho doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu và định hướng kinh doanh hiệu quả. Như vậy Sales Capability cần có một tầm nhìn và đầu óc chiến lược để có thể hoạch định một kế hoạch trung và dài hạn hiệu quả.

Đánh giá năng lực đội ngũ và nguồn lực hiện có để lên các kế hoạch đào tạo, nhiệm vụ nhằm phát triển năng lực đội ngũ nhằm đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh.

Lên kế hoạch hành động để phát triển năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện và giám sát cải thiện để phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy rằng Sales Capability không chỉ là người quản lý mà còn là người lãnh đạo, lên kế hoạch chiến lược nhằm phát triển và đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ, kết nối nhân sự kinh doanh với các phòng ban liên quan nhằm đạt được mục tiêu và hiệu quả kinh doanh.