Sales target và cách đặt sales target  hiệu quả

Sales target và cách đặt sales target hiệu quả

Tháng Chín 12, 2021 Off By Anh bán hàng

Sales target là khái niệm thường gặp trong doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận bán hàng và kinh doanh, Sales Target có thể hiểu là mục tiêu kinh doanh, hay là chỉ tiêu bán hàng được đo lường bằng doanh thu, doanh số hay các số liệu đo lường khác trong một khoảng thời gian xác định cụ thể nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả của đội bán hàng, hay cá nhân nhân viên, cũng như mục tiêu, chỉ tiêu của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng.

Có thể nói Sales Target hay chỉ tiêu bán hàng là chỉ số mục tiêu quan trọng, xác định mục tiêu của hoạt động bán hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về lợi nhuận, thị phần của doanh nghiệp.

 

Cách đặt sales target hiệu quả

Sales Target thường là chỉ tiêu dành cho bộ phận bán hàng của doanh nghiêp, là chỉ tiêu bán hàng dành cho cả phòng ban, bộ phận bán hàng và được chia ra cho từng đội bán hàng, từng nhân viên kinh doanh theo năng lực  tiềm năng và có sự điều chỉnh kịp thời về cơ cấu và phân bổ chỉ tiêu để hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu bán hàng hay Sales target thường được đặt ra cả năm, và theo tình hình kinh doanh, nhu cầu thị trường để phân bổ theo quý, tháng, tuần, ngày phù hợp nhằm tạo ra mục tiêu rõ ràng và có khả năng đạt được của Sales target.

Thông thường trong doanh nghiêp, Sales target thường đặt ra dựa trên kết quả đạt được của các thời gian trước đó, tiềm năng phát triển của thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực sản xuất và cung ứng hàng hóa, mục tiêu thị phần chiếm lĩnh, mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp nhằm xây dựng một Sales target phù hợp mới mục tiêu chung với sự phát triển của doanh nghiệp.

Để xây dựng một Sales Target rõ ràng và hiệu quả. Đảm bảo các bộ phận đặc biệt là bán hàng nắm bắt và có kế hoạch rõ ràng thì cần đảm bảo tính SMART của mục tiêu.Để hiểu hơn về SMART của mục tiêu thì bạn có thể tham khảo thêm ở đây.

Mục tiêu SMART và cách viết mục tiêu đúng mô hình SMART nhất để bám sát mục tiêu hiệu quả

Như vậy có thể thấy Sales Target là một chỉ số quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển năng lực đội ngũ, đặc biệt là kinh doanh và bán hàng.