Các kiểu hàm đếm trong Exel

Các kiểu hàm đếm trong Exel

Tháng Chín 21, 2021 Off By Anh bán hàng
Các kiểu hàm đếm trong Exel

Hàm Count hay gọi là hàm đếm trong Exel nhằm tạo ra các công thức đếm từ các vùng, mảng, ô dữ liệu trong bảng tính Exel. Đây là hàm thường xuyên được sử dụng nhằm đếm hay thống kê các bảng, cột dữ liệu để làm báo cáo hay bài trình bày, cũng như phân tích dữ liệu.

Tuy nhiên với nhu cầu sử dụng khác nhau, cũng như định dạng dữ liệu khác nhau, vì vậy các hàm đếm cũng có nhiều lưu ý và nhiều cách tính khác nhau của bạn. Các hàm đếm trong Exel thường sử dụng các hàm sau:

Đếm các ô chứa số bằng hàm COUNT trong EXEL

Với một bảng tính đơn giản chỉ chứa số liệu trong Exel, bạn sẽ dùng hàm COUNT với cấu trúc như sau:

=COUNT(value1, [value2], …)

Hoặc = COUNT(Mảng dữ liệu)

Các kiểu hàm đếm trong Exel

Với ví dụ trên về hàm COUNT bạn có thể thấy hàm COUNT chỉ đếm các ô có chứa định dạng số từ 0 trở lên, các ô trống hay định dạng chữ sẽ không được đếm.

Đếm tất cả các ô trừ ô trống trong EXEL bằng hàm COUNTA

Để đếm được tất cả các ô có giá trị chữ hay số trừ các ô trống thì sử dụng COUNTA với cấu trúc tương tự như COUNT, hàm này sẽ đếm tất cả các ô không để trống. Lưu ý các ô có giá trị đặc biệt hay chỉ có dấu cách vẫn bị đếm bình thường, vì vậy cần chú ý làm sạch dữ liệu trước khi đếm, tránh trả về kết quả sai do có 1 ô chỉ có dấu cách mà không phát hiện được.

Các kiểu hàm đếm trong Exel

Đếm có một điều kiên bằng hàm COUNTIF trong EXEL

Đối với một hàm đếm bạn thường cần có điều kiện để đếm, ví dụ đếm số học sinh hơn 8 điểm, hay đếm số học sinh nữ. Để làm được điều này trong Exel thì sẽ sử dụng hàm COUNTIF. Cấu trúc sử dụng hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF(Vùng đếm, Điều kiện đếm)

Vùng đếm: mảng dữ liệu cần đếm, có thể là môt cột, một bảng, môt dải ô… VD: A1:A100, A1:B200…

Điều kiện đếm: Là điều kiện để đếm trong vùng đếm, có thể chọn một ô có giá trị làm tham chiếu: B1; A1… hoặc tạo ra các điều kiện đếm tùy chọn: “Táo”. “nho”, hoặc điều kiện so sánh: “>2”, “<100″….

Ví dụ sử dụng ham COUNTIF:

=COUNTIF(A1:A100, “>8”)

Tức là đếm cột A1:A100 với giá trị lơn hơn 8 là điều kiện.

 

Đối với đếm có nhiều điều kiện trong EXEL thì sử dụng hàm COUNTIFS

Việc đếm với nhiều điều kiện sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng hàm COUNTIFS với cấu trúc như sau:

=COUNTIFS(Vùng đếm 1, Điều kiện đếm 1, Vùng đếm 2, Điều kiện đếm 2…)

Tương tự với COUNTIF và mở rộng hơn thì COUNTIFS mở rộng được nhiều vùng đếm với điều kiện hơn, bạn có thể tạo ra một phép đếm với nhiều điều kiện khác nhau:

=COUNTIFS(A1:A100, “Nữ”, B1:B100, “>26”)

Với phép tính trên đếm với điều kiên giới tính nữ và trên 26 tuổi. Bạn lưu ý khi dùng hàm đếm nhiều điều kiện thì dải côt của vùng đếm phải giống nhau về hàng. VD như A1:A100 thì B1:B100 còn nếu B1:B101 thì sẽ báo lỗi do không đồng nhất về vùng dữ liệu tham chiếu.

Về điều kiện đếm trong hàm đếm COUNTIF và COUNTIFS không phân biệt chữ thường và chữ hoa. Các hàm đếm có điều kiện trong EXEL cho phép sử dụng các ký tự đại diện là:

?: Đại diện cho một ký tự bất kỳ, Ví dụ ?áo”

*: Đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ, Ví dụ *Táo” Như vậy các kết quả như: Trái táo, Quả Táo, rổ Táo đều đươc đếm thông qua ký tự đại diện *

 

Đếm các ô trống bằng hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK giúp đếm các ô trống, ô rỗng nhằm kiểm tra thống kê các ô chưa nhập liệu trong EXEL, giúp thống kê và đếm nhanh trong nhiều trường hợp khác nhau.

 

Như vậy các hàm đếm trong Exel có rất nhiều hàm và cách đếm khác nhau, tùy theo nhu cầu và mục đích của bạn mà chọn hàm phù hợp nhằm đáp ứng năng suất công việc của mình.