Cách dùng hàm Ifs để tạo hàm If nhiều điều kiện trong Exel

Cách dùng hàm Ifs để tạo hàm If nhiều điều kiện trong Exel

Tháng Mười 7, 2021 Off By Anh bán hàng

Hàm IFS là một hàm mới bổ sung cho hàm điều kiện trong Exel được cập nhật và sử dụng được trên Exel 2016 trở lên. Đây là hàm nhằm đơn giản hóa hơn việc sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện. Với hàm IF khi sử dụng với nhiều điều kiện thì với nhiều bạn việc tạo phép tính hay công thức sử dụng hàm IF rất khó khăn do phải lồng nhiều hàm IF vào với nhau tạo sự nhầm lẫn trong việc đưa ra các điều kiện và gây mất thời gian tính toán hay lập công thức.

Đối với các phiên bản Exel thấp hơn bạn có thể đơn giản hóa việc lồng hàm IF với bài viết sau:

Cách lồng hàm if một cách đơn giản thông qua mô hình hóa hàm if hoặc viết hàm if theo từng bước.

Tuy nhiên với hàm IFS việc tạo đối chiếu dữ liệu với nhiều điều kiện trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Giúp đỡ mất thời gian khi dùng hàm IF với nhiều điều kiện.

Hàm IFS thay thế dùng hàm IF với nhiều điều kiện trên Office 2016 trở lên

Cấu trúc sử dụng của hàm IFS như sau:

=IFS(Điều kiện 1,Giá trị đúng 1,Điều kiện 2, Giá trị đúng 2…..Điều kiện n, giá trị đúng n,TRUE,Giá trị còn lại)

Như vậy bạn có thể thấy hàm IFS đã tạo sự đơn giản hơn khi dùng hàm IF nhiều điều kiện, các điều kiện được đưa vào liên tục mà không phải lồng hàm IF với nhau trong Exel 2016 trở lên.

 

Ví dụ về cách sử dụng hàm IFS trong Exel để thay thế lồng hàm IF 

Ví dụ với ô điểm là ô A1 có giá trị bằng 7

Với điều kiện điểm để xếp hạng như sau:

Điểm > 9: Xuất sắc

Điểm > 8: Giỏi

Điểm >7: Khá

Còn lại là: Trung Bình/Yếu

Với hàm IFS bạn sẽ sử dụng một công thức đơn giản như sau:

=IFS(A1>9,”Xuất sắc”,A1>8,”Giỏi”,A1>7,”Khá”,True,”Trung bình/Yếu”)

Như vậy với True,”Trung bình/Yếu” là kết quả đối chiếu cuối cùng của hàm IFS.

Với hàm IFS có thể lồng vào tối đa 127 điều kiện khác nhau, tuy nhiên bạn nên lồng vào điều kiện vừa phải vì với điều kiện nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tính toán của Exel.

Với True là kết quả mặc định với kết quả cuối cùng của phép tính. Nếu cuối phép tính của hàm không có True/False thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi. Vì vậy các bạn lưu ý khi đặt công thức hàm IFS đúng cấu trúc phù hợp.

 

Tham khảo thêm về hàm IFS trên trang Web của Microsoft.