Cách gộp ô trong Exel  không bị mất dữ liệu

Cách gộp ô trong Exel không bị mất dữ liệu

Tháng Mười 9, 2021 Off By Anh bán hàng

Trong Exel khi gộp ô thì bạn thường chọn chức năng Merge Cells để gộp các ô trong Exel, tuy nhiên với cách này thì thường sẽ làm mất dữ liệu và chỉ lấy dữ liệu của một ô thường là phía bên trái.

Gộp ô trong Exel

Cách gộp ô trong Exel không bị mất dữ liệu khi gộp ô và định dạng được dữ liệu sau khi gộp ô

Để gộp dữ liệu từ các ô trong exel mà không để mất dữ liệu thì bạn có thể áp dụng các cách sau.

Tạo một cột/dòng trung gian và sử dụng hàm trong Exel để gộp ô không làm mất dữ liệu

Với phương pháp này sẽ có các cách sau để có thể gộp ô trong Exel

Dùng toán tử & để gộp ô trong Exel

Toán từ & là cách để ghép nối dữ liệu từ các ô trong Exel thành một chuỗi văn bản. Cách sử dụng toán tử &

Ví dụ bạn đặt toán tử & như sau: =”con”&” “&“chó”

Như vậy kết quả sẽ trả về là con chó , vậy với việc sử dụng toán tử & thì bạn có thể nối các cột, các hàng, các ô tùy ý để tạo ra cột gộp ô mà không bị mất hay hỏng dữ liệu trong Exel.

Gộp ô trong Exel bằng toán tử &

Như vậy với ví dụ trên đặt phép tính sau tại ô E4: =C4&” “&D4

Trong phép dùng toán tử & thì để tạo dấu cách giữa dữ liệu các ô thì bạn đặt &” “&, nếu muốn có các ký tự khác như dấu gạch ngang thì đặt là &”-“&

Kết quả trả về đã gộp được cột C và cột D trong Exel mà không bị làm mất dữ liệu.

Dùng hàm CONCATENATE để gộp các ô mà không làm mất dữ liệu trong Exel

Tương tự như toán tử & thì hàm CONCATENATE dùng để nối các dữ liệu với nhau. 

Cách dùng hàm CONCATENATE trong hướng dẫn của Microsoft

Cấu trúc hàm Concatenate như sau:

=CONCATENATE(text1, [text2], …)

Với ví dụ trên thì đặt hàm CONCATENATE để gộp ô trong exel mà không làm mất dữ liệu trong Exel như sau:

=CONCATENATE(C4,” “,D4)

Kết quả sẽ như sau:

Gộp ô trong Exel bằng hàm Concatenate

Cách dùng hàm CONCATENATE tương tự toán tử &, vì vậy bạn có thể tạo thêm các ký tự khác ngoài dấu cách nếu cần thiết.

Các cách trên có thể gộp ô trong Exel theo chiều ngang, chiều dọc hoặc các ô bất kỳ tại các vị trí bất kỳ trong Exel không những không làm mất dữ liệu mà bạn có thể định dạng đươc dữ liệu tùy ý muốn trong công tác tổng hợp dữ liệu của mình. Sau khi sử dụng hàm và toán tử trên, sử dụng chức năng Copy và Paste Value của Exel để xóa các dòng lệnh không cần thiết.

Ngoài 2 phương pháp trên thì với các ô theo chiều dọc, dạng văn bản hay text, không có ô trống thì có thể sử dụng cách sau.

Gộp các ô theo chiều dọc với chức năng fill > Justify trong Exel để gộp dữ liệu lại với nhau

Như đã nói trên, tính năng này dùng để gộp các ô sát nhau theo chiều dọc và định dạng Text.

Gộp ô trong Exel

Ví dụ với 3 ô sau Bắc Trung Nam thì để gộp các ô với nhau bạn bôi đen các ô cần gộp trong Exel, tạo Tab Home của Exel chọn ở phần Edit, chọn Fill và chọn Justify

Gộp ô trong Exel

Như vậy kết quả sau khi gộp ô sẽ như sau:

Gộp ô trong Exel

Như vậy với các cách trên bạn có thể gộp các ô trong Exel một cách dễ dàng mà không bị mất dữ liệu.