Phím tắt redo trong exel và phím tắt Undo trong Exel

Phím tắt redo trong exel và phím tắt Undo trong Exel

Tháng Mười Hai 4, 2021 Off By Anh bán hàng

Undo và redo là chức năng thường dùng trong exel nhằm giúp bạn có thể quay lại hay tiếp theo các bước chỉnh sửa hay thực hiện trong Exel. 

Phím tắt redo trong exel và phím tắt undo trong exel

Vị trí nút undo và redo trong cửa sổ làm việc Exel

Thông thường Undo hay Redo thường có nút trên thanh công cụ năm ở tab Home trong cửa sổ làm việc của Exel với hình mũi tên chỉ về bên trái là Undo và bên phải là redo. Tuy nhiên trong quá trình chỉnh sửa hay thực hiện trên Exel, việc thực hiện bằng phím tắt giúp tiết kiệm thao tác và thời gian xử lý. Bạn thường chỉ cần dùng phím tắt thay vì tìm vị trí của các nút trên.

Phím tắt Undo trong Exel

Trong Exel, phím tắt Undo trong Exel bạn thực hiện dễ dàng với tổ hợp phím Ctrl + Z

Như vậy khi thực hiện các phép tính mà cảm thấy chưa đúng hoặc các định dạng trong Exel cần kiểm tra lại bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl + Z để thực hiện Undo trong exel.

 

Phím tắt Redo trong Exel

Trong Exel các phiên bản, phím tắt Redo trong Exel được thực hiện với tổ hợp phím Ctrl + Y

Như vậy sau khi thực hiện Undo, bạn muốn thực hiện Redo trong Exel thì chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl + Y sẽ thực hiện Redo để trở lại phiên bản chỉnh sửa mới nhất của quá trình làm việc trong bảng tính exel.