Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Tháng Mười Hai 19, 2021 Off By Anh bán hàng

Google map không chỉ là bản đồ để bạn có thể xem trực tuyến, chỉ đường, xem địa hình, vị trí mà bạn có thể đánh dấu các địa điểm trên google map để có thể sử dụng cho nhiều mục đích, thông thường với điện thoại di động có kết nối internet bạn có thể dễ dàng đánh dấu hoặc tạo địa điểm. Nhưng giả sử bạn có một file exel các địa điểm với tọa độ kinh độ vĩ độ như sau thì bạn cũng có thể dễ dàng đưa các tọa độ này vẽ lên bản đồ để có thể sử dụng bản đồ của google nhằm phục vụ công việc của mình.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Ví dụ với một file exel sau bạn đã có tọa độ kinh độ và vĩ độ (Latitude, Longitude) với cách sau bạn sẽ dễ dàng đưa lên google map khi bạn đã có tài khoản Gmail với Googledrive. Bạn thực hiện các bước sau để có thể đưa tọa độ các địa điểm lên bản đồ google map với file exel.

Tạo tài khoản google nếu bạn chưa có tài khoản gmail hay tài khoản google

Để tạo tài khoản Gmail hay tài khoản google bạn vào đây để đăng ký.

https://accounts.google.com/

Sau đó bạn chọn vào tạo tài khoản để đăng ký tài khoản Google hay gmail.

 

Đăng nhập Google drive bằng tài khoản Gmail hay Google đã được tạo.

Sau khi đã có tài khoản gmail hay tài khoản Google bạn đăng nhập vào Google drive hoặc nhấn vào đây để đăng nhập.

https://drive.google.com/drive/my-drive

Sau khi đăng nhập vào Google drive thì giao diện sẽ như sau:

 

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Với google drive bạn có thể tạo thư mục, tạo các file Googlesheet, Googledoc hay các các bản trình chiếu, lưu trữ các file hình ảnh, âm thanh, video… trên google drive.

Với việc tạo bản đồ trên google drive bạn nên tạo một thưc mục riêng cho các bản đồ của mình nhằm lưu trữ và tìm kiếm các bản đồ dễ dàng. Để tạo thư mục thì rất đơn giản là chọn vào MỚI và tạo thư mục.

 

Sử dụng Google My Maps để tạo bản đồ và upload vị trí trên exel lên bản đồ google map

Để vào google my map có 2 cách là vào bằng đường dẫn sau và đăng nhập bằng tài khoản gmail hay tài khoản google.

Google My Maps

 
Sau khi đăng nhập vào, bạn chọn vào tạo bản đồ mới để bắt đầu tạo bản đồ và đưa tọa độ các vị trí trên file exel vào bản đồ google map.
Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Với cách này thì bản đồ sẽ được lưu phía bên ngoài trang my maps của bạn hoặc nằm ở bên ngoài của Google drive của bạn thông qua tài khoản gmail hay google.

Tạo bản đồ Google my maps thông qua google drive

Với phương pháp này bạn có thể quản lý bản đồ được tạo ra thông qua các thư mục giúp gom nhóm các bản đồ một cách khoa học hơn. Cách thức thực hiện như sau, bạn tạo thư mục và vào thư mục được tạo, sau đó bấm vào tạo mới. Ví dụ ở đây tôi đang ở thư mục bản đồ Google map và bắt đầu tạo bản đồ như sau.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Bấm vào Mới. và chọn ứng dụng khác > Google My Maps

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Như vậy một trang mới xuất hiện với tên bản đồ không có tiêu đề và trong google drive của bạn cũng đã tạo một bản đồ không có tiêu đề ở thư mục được tạo bản đồ.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

 

Cách đưa tọa độ các vị trí trên file exel vào google map thông qua google my maps

Trên bản đồ vừa được tạo của Google my maps bạn chọn vào nhập để nhập file exel lên.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Sau khi bấm vào nhập thì cửa sổ hiện ra, bạn chọn chức năng chọn từ thiết bị để upload file exel có các vị trí cần vẽ bản đồ lên google map với đủ kinh độ và vĩ đồ cùng các thông tin tương ứng với các tọa độ đó.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Sau đó chọn các vị trí cột tương ứng với kinh độ và vĩ độ của bạn rồi bấm tiếp tục.

 

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Sau khi đã chọn đúng vị trí cột kinh độ và cột vĩ độ thì bấm tiếp tục, và bạn sẽ chọn ô tên của vị trí được xác định trên google map, đây sẽ là tên hiển thị của vị trí khi bạn chọn vào vị trí đó trên google map. Sau khi chọn xong bạn bấm Hoàn tất.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Sau khi chọn hoàn tất, đợi 1 lúc thì các vị trí dưới dạng kinh độ, vĩ độ trên file exel đã được cập nhật trên bản đồ google map.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Như vậy với cách sau bạn đã có thể đưa các vị trí tọa độ trên exel, googlesheet lên bản đồ google map một cách đơn giản để phục vụ công việc, học tập, nghiên cứu của mình.

Để định dạng bản đồ google my maps tốt hơn bạn tham khảo bài viết sau.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả