Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Tháng Một 3, 2022 Off By Anh bán hàng

Google my maps là một dịch vụ tuyệt vời của Google để bạn có thể tạo một bản đồ của riêng mình, hỗ trợ vẽ bản đồ với tính cá nhân hóa cao, đặc biệt có thể cập nhật các vị trí, tọa độ từ các file tọa độ bằng exel, google sheet lên bản đồ của mình. Để tạo bản đồ từ file exel lên google map bạn có thể tham khảo ở bài viết sau.

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Để có thể định dạng dễ dàng bản đồ và sử dụng Google my map một cách hiệu quả sau khi đã nhập dữ liệu vị trí lên google map  thì bạn có thể tham khảo các hướng dẫn sau.

Thay đổi tên của bản đồ trên google my maps

Để thay đổi tên của bản đồ, tại giao diện của chỉnh sửa bản đồ bạn chọn vị trí sau ở góc trái phía trên để click vào và đổi tên.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Click chuột vào vị trí này và bạn có thể chỉnh sửa tên của bản đồ google my maps một cách dễ dàng.

Chức năng thêm lớp dữ liệu để tạo nhiều lớp dữ liệu khác nhau cho và hiển thị dữ liệu nhiều mục đích khác nhau trong google my maps

Google my maps bạn có thể tạo nhiều lớp dữ liệu cho nhiều mục đích vẽ bản đồ và phân tích dữ liệu trên bản đồ khác nhau. Để thêm lớp bạn bấm vào nút thêm lớp và nhập dữ liệu như bài viết đã hướng dẫn trên đó.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Với các lớp dũ liệu trên bản đồ, bạn có thể bật tắt các dữ liệu hiển thị trên bản đồ thông qua bật tắt các lớp ở dấu tích của các lớp.

Đổi tên lớp dữ liệu trong google my maps

Khi bạn thêm lớp dữ liệu thì tên của lớp dữ liệu sẽ mặc định là tên của file Exel hoặc google sheet bạn liên kết với google my maps, để đổi tên có 2 cách:

Cách 1: Bấm vào tên của lớp và sẽ hiển thị cửa sổ đổi tên lớp

Cách 2: Bấm vào dấu ba chấm và sẽ hiện ra tùy chọn đổi tên lớp

Nhập tên lớp bạn cần định nghĩa lại và xác nhận sẽ đổi tên lớp dữ liệu trong google my maps.

Cách đưa dữ liệu gồm hơn 2000 địa điểm lên Google my maps, vì sao các vị trí trên exel hay google sheet không đưa hết lên google my maps ?

Đối với google my maps thì mỗi lớp dữ liệu chỉ đưa được tối đa 2000 vị trí, vì vậy với một dữ liệu hơn 2000 vị trí, khi bạn đưa lên một lần thì sẽ không hiển thị hết các vị trí trong file dữ liệu của bạn. Cách khắc phục là bạn sẽ chia nhỏ dữ liệu mỗi phần nhỏ hơn 2000 vị trí và đưa vào nhiều lớp dữ liệu khác nhau để có thể đưa nhiều vị trí lên bản đồ google map của bạn.

 

Cách đổi màu và hình dạng để phân biệt các nhóm vị trí khác nhau trên google my maps

Với các vị trí trên google my maps thì các vị trí khi đưa lên sẽ mặc định là màu xanh da trời với chấm dạng tọa độ. Tuy nhiên khi dữ liệu của bạn có nhiều nhóm vị trí khác nhau được phân biệt ở file dữ liệu bạn up lên bản đồ. Ví dụ với file dữ liệu các vị trí sau:

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Để phân biệt các vị trí với các nhóm khác nhau ở cột B khi dữ liệu đã được đưa lên ví dụ trước đó. Để thay đổi màu sắc các nhóm vị trí nhằm phân biệt trên bản đồ bạn chọn vào kiểu đồng bộ.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

 

Sau đó bạn chọn tiếp kiểu đồng bộ để chọn kiểu đồng bộ tạo các nhóm phân biệt vị trí trên google my maps.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Lúc này sẽ có nhiều kiểu đồng bộ khác nhau, bạn có thể chọn đồng bộ theo dãy số, cá nhân, hoặc theo dữ liệu. Ở trường hợp này sẽ chọn kiểu đồng bộ theo dữ liệu và các vị trí phân biệt bằng các nhóm.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Sau khi chọn đồng bộ dữ liệu theo nhóm thì bạn đã có các vị trí dữ liệu trên bản đồ được phân biệt làm 3 nhóm với 3 màu sắc khác nhau để phân biệt và sử dụng theo dõi.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Bạn cũng có thể đổi màu và hình dạng của từng nhóm bằng cách chọn vào từng nhóm và bấm vào nút hình thùng sơn đổ màu của mỗi nhóm để chọn màu và hình dạng của một loại vị trí nếu cần thiết.

Cách chỉnh sửa và định dạng trong google my maps nhằm sử dụng hiệu quả

Làm tương tự với các lớp còn lại, bạn có thể tạo màu sắc, kiểu hình ảnh của các nhóm vị trí cần thiết trên google my maps để trực quan hóa dữ liệu của mình trên bản đồ hơn.

Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios