Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios

Như bạn đã biết với google my maps, bạn có thể vẽ bản đồ, tạo các vị trí và đánh dấu các kiểu vị trí khác nhau lên bản đồ google my map và sử dụng như một google map cá nhân của bạn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành bản đồ, bản đồ của bạn có thể sử dụng trên google map của bạn trên điện thoại hay các thiết bị máy tính bảng dùng hệ điều hành Android hay IOS.

Cách bật bản đồ đã được tạo trên google my maps trên máy tính bảng, điện thoại dùng hệ điều hành android hay IOS

 

Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios

Để làm được điều này đầu tiên máy điện thoại hay máy tính bảng phải cài đặt phần mềm Google map của Google. Tài khoản Gmail đăng nhập vào phần mềm Google map cùng tài khoản Gmail dùng để tạo bản đồ trên Google my maps.

Nếu cả đều dùng cùng tài khoản Gmail thì để mở bản đồ vừa được tạo bạn mở bản đồ Google map trên thiết bị cầm tay lên và:

  1. Chọn đã lưu

  2. Chọn bản đồ

  3. Chọn bản đồ có tên đã được tạo trên google my maps

Như vậy các vị trí bạn đã đánh dấu trên google my map sẽ xuất hiện ở bản đồ google map trên điện thoại hay máy tính bảng của bạn. Bạn có thể dùng GPS sẵn trên điện thoại để xác định vị trí của mình, chỉ đường, di chuyển đến các vị trí được đánh dấu để phục vụ công việc của mình.

Đối với bản đồ được vẽ trên google my maps không chỉ sử dụng cho cá nhân bạn mà còn có thể chia sẻ cho mọi người cùng sử dụng, cùng xem trên web hay trên thiết bị cầm tay tương tự như cách trên, chỉ cần người được chia sẻ bằng gmail có cùng gmail sử dụng google map trên thiết bị của họ.

Cách chia sẻ bản đồ trên google my maps

Để chia sẻ bạn bấm vào nút chia sẻ như sau:

 

Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios

Cửa sổ sẽ hiện lên, bạn có thể chia sẻ bằng đường liên kết, để chia sẻ qua gmail bạn chọn vào chia sẻ trên driver như sau:

Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios

Sau đó bạn gõ địa chỉ gmail người được chia sẻ và chọn xong, như vậy người được chia sẻ sẽ nhận được một email mời xem bản đồ trên google my maps bạn đã chia sẻ. Ngoài ra trong quá trình chia sẻ bạn có thể tạo quyền xem hoặc chỉnh sửa cho người được chia sẻ.

Chia sẻ bản đồ google my maps để sử dụng trên google map android hoặc ios

Post Author: Anh bán hàng