Phân bổ chỉ tiêu và lưu ý khi phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên

Phân bổ chỉ tiêu và lưu ý khi phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên

Tháng Hai 5, 2022 Off By Anh bán hàng
Phân bổ chỉ tiêu và lưu ý khi phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên

Với đội ngũ bán hàng, khi nhận được chỉ tiêu chung của toàn đội, phòng ban thì việc chi chỉ tiêu cho từng nhân viên bán hàng là rất quan trọng. Với một đội bán hàng hay phòng bán hàng thì cần có chỉ tiêu cụ thể cho từng cá nhân để mỗi cá nhân có thể phát huy năng lực và vai trò của mình, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, từ đó hoàn thành mục tiêu chung của cả đội. Đối với chỉ tiêu bán hàng cần đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho từng người, từng giai đoạn như từng tuần, tháng, năm để bám sát và thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu chung của người quản lý. Khi phân bổ chỉ tiêu cho đội ngũ nhân viên bán hàng thì cần lưu ý như sau.

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng dựa vào chỉ tiêu chung của cả đội

Để phân bổ chỉ tiêu cho từng cá nhân cần bám sát vào chỉ tiêu chung, thông thường tổng chỉ tiêu của từng nhân viên sẽ phải bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu được giao tùy theo quy định của mội công ty và phòng ban và khả năng của đội ngũ.

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng dựa theo thị trường được giao của từng nhân viên

Nếu đội bán hàng có phân chia thị trường phụ trách cho từng nhân viên, thì tùy theo từng quy mô thị trường, tỷ trọng đóng góp lịch sử, thị phần, tiềm năng tăng trưởng, người quản lý sẽ đánh giá và đưa ra tỷ trọng phân bổ chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng tùy vào từng thị trường để đưa ra mục tiêu sát với từng thị trường nhằm đảm bảo chỉ tiêu và mục tiêu tăng trưởng của từng thị trường đảm bảo đạt được mục tiêu bán hàng của công ty.

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng dựa vào năng lực của từng nhân viên bán hàng

Chỉ tiêu bán hàng không chỉ là mục tiêu chung của tổ chức, mà còn là yếu tố đánh giá và phát huy năng lực đội ngũ cũng như duy trì động lực làm việc. Vì vậy cần đánh giá năng lực từng cá nhân và đưa ra mục tiêu phù hợp để từng cá nhân phát triển hết khả năng của mình, tránh đưa ra mục tiêu quá sức gây mất động lực làm việc.

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng dựa vào sự đầu tư các nguồn lực bán hàng của từng khu vực hay kênh bán hàng

Sẽ có lúc công ty hay tổ chức có sự đầu tư về nguồn lực, ngân sách khác nhau tùy vào tiềm năng của từng thị trường, vì vậy cần căn cứ vào kế hoạch sử dụng ngân sách để phân chia chỉ tiêu phù hợp.

Phân bổ chỉ tiêu bán hàng dựa vào hoạt động hay dự báo đối thủ cạnh tranh

Bạn cần đánh giá đối thủ cạnh tranh và dự báo sự đầu tư, các hoạt động, thị phần để đưa ra chỉ tiêu và mục tiêu cạnh tranh phù hợp cho đội ngũ nhân viên bán hàng của mình.