Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Tháng Ba 17, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong quá trình xử lý số liệu trong Exel, sẽ có những lúc với số liệu về hàng hóa bạn phải làm tròn về đúng với quy cách thùng, đóng gói để không bị lẻ. Để làm được như vậy thì bạn sẽ phải sử dụng các hàm làm tròn hoặc các hàm lấy số nguyên, thập phân trong Exel để điều chỉnh số liệu của quy cách lẻ tròn số với quy cách đóng gói hoặc quy cách sắp xếp hàng hóa.

Sử dụng hàm ROUND hay ROUNDUP, ROUNDDOWN để làm tròn đơn vị lẻ về đúng quy cách đóng gói, quy cách thùng.

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Ví dụ với bảng trên, bạn có 1000 quả táo và 800 quả cam cần đưa về số lượng tròn thùng để tiện trong đóng gói và di chuyển. Bạn sẽ dùng hàm Round như sau:

=ROUND(B3/C3,0)*C3

Giải thích hàm này như sau:

ROUND(B3/C3,0) Làm tròn thành đơn vị thùng bằng lấy số lẻ chia cho quy cách đóng gói là B3/C3 với 0 số thập phân cần làm tròn.

Kết quả thùng làm tròn sẽ nhân lại cho quy cách lẻ ROUND(B3/C3,0)*C3 để ra số lẻ được làm tròn theo quy cách đóng gói. Như vậy sẽ có kết quả như sau.

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Như vậy 1000 quả táo được làm tròn thành 988 quả, 800 quả cam được làm tròn theo quy cách thành 792 quả với cách tính trên.

Với hàm ROUND thì sẽ làm tròn mặc định giá trị bé hơn 5 ở số thập phân làm tròn thành làm tròn dưới và làm tròn lên nếu giá trị thập phân lớn hơn hoặc bằng 5.

Trong một số trường hợp bạn muốn làm tròn theo quy cách nhưng muốn số làm tròn nhiều hơn hoặc bằng số lượng lẻ ban đầu nhằm dự phòng dư còn hơn thiếu thì sử dụng hàm ROUNDUP.

Sử dụng hàm ROUNDUP để làm tròn theo quy cách đóng gói ở dạng dư ra một ít.

Tương tự với bảng trên sử dụng hàm ROUNDUP bạn sử dụng như sau:

=ROUNDUP(B3/C3,0)*C3

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Bạn có thể thấy kết quả thay đổi hơn so với bảng trước là hàm làm tròn lên từ 1000 quả táo lên 1014 quả để đảm bảo đóng gói gọn trong thùng.

Tương tự bạn có thể dùng hàm ROUNDDOWN nếu muốn làm tròn xuống.