Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Tháng Ba 17, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong quá trình xử lý dữ liệu, với nhiều nguồn dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu có cấu trúc khác nhau hoặc nằm ở nhiều file, nhiều nguồn khác nhau bạn muốn nối lại trong một bảng dữ liệu trong Power Query thì một công cụ đơn giản trong Power Query là APPEND QUERIES dùng để nối nhiều bảng query lại với nhau.

Như vậy với APPEND QUERIES bạn có thể gộp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một bảng dữ liệu trong Power Query một cách dễ dàng.

Tuy nhiên để nối được các bảng Query lại với nhau thì trước hết các bảng phải được đưa về định dạng đúng cấu trúc, cùng form các cột dữ liệu để có thể nối lại với nhau, điều này bạn cần đảm bảo định dạng các bảng Query đưa về cùng một cấu trúc trước đã.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Đối với các nguồn dữ liệu cùng định dạng cấu trúc cột giống nhau thì việc gộp dữ liệu lại một bảng sẽ rất đơn giản. Còn nếu các nguồn dữ liệu có định dạng khác nhau thì bạn cần xử lý trong Power Query để làm sạch dữ liệu nhằm đưa về thống nhất cùng một định dạng trước khi gộp các bảng dữ liệu này vào một bảng thống nhất trong Power Query.

Cách nối các bảng query lại với nhau thành một bảng trong power query

Ở ví dụ đơn giản ở bảng trên, chúng ta có 3 bảng query từ 3 nguồn dữ liệu khác nhau cần nối thành một bảng với bảng tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Để nối 3 bảng này với cùng định dạng với nhau thì đầu tiên bạn chọn các bảng cần nối, ở đây tôi chọn cả 3 bảng bằng cách bôi đen cả 3 bảng query như sau và chọn chức năng Apped Queries ở Combine Files trong Power Query Editor.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Bảng Append sẽ hiện ra, trường hợp bạn muốn nối 2 bảng thì tích chọn Two tables, trường hợp này tôi nối 3 bảng trở lên thì sẽ chọn Three or more tables. sau đó chọn các bảng ở cột bên trái và add sang bên phải. Ngoài ra ở Tables to append bạn có thể thay đổi vị trí tùy ý.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Sau khi đã chuyển các bảng từ Avaiable tables sang Tables to append và điều chỉnh thứ tự cần thiết bằng các phím mũi tên lên xuống ở bên bảng Tables to append, Sau khi đã đảm bảo chuẩn bạn bấm Ok để thực hiện gộp dữ liệu từ nhiều bảng thành một bảng trong Power Query.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Với bảng tháng 3 là bảng Curent tức là các bảng sau khi nối lại sẽ nối lại ở bảng tháng 3. Sau khi bấm Ok kết quả sẽ như sau.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Như vậy bạn đã có thể gôp các dữ liệu trong các bảng query khác nhau thành môt bảng và tự động cập nhật dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một bảng thống nhất.