Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Tháng Ba 25, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong rất nhiều trường hợp, bạn sẽ dùng đơn vị tính góc theo độ, phút, giây thay vì tính góc theo thập phân, kể cả tọa độ LATITUDE (VĨ ĐỘ) & LONGITUDE (KINH ĐỘ) cũng có 2 cách diễn giải là độ phút giây hoặc là số thập phân. Trong Exel bạn cũng có thể gõ được góc hay tọa độ theo dạng độ, phút và giây.

Để hiểu về độ phút giây thì bạn có thể hiểu như kim đồng hồ, 1 độ tương ứng với một giờ, và một giờ có 60 phút và một phút với 60 giây, như vậy độ phút giây cũng sẽ hiển thị tọa độ hay góc kim giờ tương ứng.

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Cách gõ góc theo độ, phút, giây trong Exel

Trong Exel, để gõ được góc theo dạng độ phút giây như trên thì đầu tiên bạn phải định dạng lại cách hiển thị thời gian trong định dạng Number. Như vậy để có thể gõ được định dạng góc ở dạng độ phút giây, đầu tiên bạn chọn vùng cần gõ góc theo độ phút giây, ở ví dụ này tôi chọn cột A, sau đó chọn More Number Formats… như hình dưới, hoặc bấm vào ô mở rộng ở bảng Number để vào Number Formats.

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Cửa sổ Number Format hiện ra, bạn chọn Custom và tại ô Type gõ định dạng như sau.

hh”°”mm’ss”

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Sau đó bấm OK để xác nhận định dạng, như vậy bạn đã định dạng xong hiển thị cách gõ góc  bằng độ, phút, giây trong Exel.

 

Cách gõ góc theo độ phút giây trong Exel sau khi đã định dạng hoàn thành như sau.

Để gõ được góc theo dạng độ phút giây sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ gõ tại các ô đã định dạng trong Exel tương tự gõ giờ phút giây.

VD để gõ:

06°30’20”

Bạn sẽ gõ dạng giờ phút giây như sau: 6:30:20

Như vậy cách gõ sẽ rất đơn giản trong Exel. Bạn sẽ cập nhật tương tự ở các vùng ô đã định dạng hiển thị số của Exel vừa thực hiện.

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Như vậy với hướng dẫn trên bạn đã có thể gõ được góc theo giờ phút giây một cách dễ dàng trong Exel bằng điều chỉnh định dạng thời gian giờ phút giây trong Number Formats. Tuy nhiên với cách gõ góc theo độ phút giây ở trên, bạn chỉ có thể gõ được tối đa 24 độ vì theo định dạng thời gian, để có thể gõ được nhiều hơn thì bạn có thể áp dụng cách sau.

Cách gõ tọa độ theo định dạng giờ phút giây trong Exel và gõ đến 360 độ.

Điều chỉnh định dạng số Number Formats sang định dạng số hiển thị là tọa độ, phút , giây

Đầu tiên, tương tự cách trên, bạn vào More Number Formats… sau đó chọn vào bảng Number Formats và chọn Custom sau đó ở ô Type gõ định dạng như sau:

###”°”##’##”

Với định dạng này bạn sẽ hiểu là khi gõ tọa độ bạn chỉ cần gõ một hàng số với định dạng 7 chữ số:

3 số đầu là tọa độ

2 số tiếp theo là phút

2 số tiếp theo là giây

Như vậy số sẽ hiển thị với định dạng tọa độ là độ, phút, giây.

Cách gõ góc hay tọa độ theo độ phút giây trong Exel

Như vậy với cách cập nhật này thì bạn sẽ không thể tính được phép tính của độ phút giây do chỉ là cách hiển thị, tuy nhiên cũng giúp bạn tạo một bảng định dạng độ phút giây trong các bản trình bày Exel của mình đối với tọa độ.