Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Tháng Tư 1, 2022 Off By Anh bán hàng

Trên googlesheet sẽ có rất nhiều trường hợp bạn phải chuyển dấu phẩy thành dấu chấm.

  • Văn bản nhiều dòng đánh dấu phẩy trong googlesheet cần chuyển thành dấu chấm

  • Số định dạng là dấu phẩy cách biệt hàng ngàn, dấu phẩy là thập phân cần chuyển sang ngược lại là số hàng ngan cách biệt bằng dấu chấm và số thập phân cách biệt là dấu phẩy trong googlesheet

  • Số định dạng sai do copy từ Exel lên hoặc người gõ không đúng thành dấu phẩy là thập phân nhưng đúng định dạng của Googlesheet dấu chấm mới là thập phân dẫn đến không tính toán được.

Sẽ có rất nhiều trường hợp và tùy theo những trường hợp cần chuyển đổi dấu chấm thành dấu phẩy trong googlesheet với các cách sau.

Với hiển thị dạng số trong googlesheet thể hiện số phần ngàn là dấu phẩy và số phần thập phân là dấu chấm.

Để chuyển đổi qua lại giữa dấu phẩy và dấu chấm ở cách sử dụng 2 dấu này đối với dạng số thì thực hiện như hướng dẫn sau:

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Như vậy với hướng dẫn ở bài viết này bạn đã có thể thay đổi quy ước sử dụng dấu chấm và dấu phẩy trong bảng tính googlesheet.

Đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong googlesheet do người gõ sai định dạng số hoặc dữ liệu copy từ exel hay nguồn khác qua không thống nhất.

Đối với trường hợp này ví dụ bảng tính googlesheet của bạn đang hiểu ngăn cách giữa các số thập phân và số nguyên là dấu chấm, nhưng ô số của bạn đang gõ là dấu phẩy là báo lỗi các phép tính của bạn. Vậy cách đơn giản là sửa tay từng ô một với dấu phẩy thành dấu chấm. Tuy nhiên nếu có hàng chục, hàng trăm ô bị lỗi thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy với cách sau bạn có thể chuyển đổi hàng loạt dấu phẩy thành dấu chấm trong googlesheet.

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Ví dụ ở bảng tính trên của Googlesheet, cột số thùng sử dụng dấu phẩy làm ngăn cách giữa số thập phân làm kết quả tính doanh số bị lỗi, để sửa lại đầu tiên bạn bôi vùng cần chuyển dấu phẩy thành dấu chấm. sau đó gõ tổ hợp phím Ctrl + H và sẽ vào cửa sổ tìm và thay thế.

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Tại đây bạn sẽ tìm với dấu phẩythay thế bằng dấu chấm.

Chức năng tìm kiếm với dải ô cụ thể là dải ô đã chọn. Sau đó bấm vào nút thay thế tất cả. sau đó chọn đã xong.

Như vậy toàn bộ dấu phẩy đã được thay thế thành dấu chấm, và kết quả của hàm đã nhảy chính xác, không báo lỗi.

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Như vậy với cách dùng chức năng tìm và thay thế của Googlesheet, bạn đã có thể đổi dấu chấm thành dấu phẩy hoặc ngược lại một cách hàng loạt.

Đối với trường hợp văn bản trong googlesheet mà có nhiều dòng sử dụng dấu phẩy, cần đổi sang dấu chấm cũng có thể dùng được phương pháp này. Ngoài chọn vùng cần đổi đấu chấm thành dấu phẩy, bạn cũng có thể chọn phạm vi rộng hơn ở tất cả trang tính hoặc trang tính này để đổi một cách hàng loạt và nhanh chóng trong googlesheet.