Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Tháng Sáu 1, 2022 Off By Anh bán hàng

Khi bạn vẽ biểu đồ trong Exel thông qua bảng số liệu, sẽ có nhiều lựa chọn biểu đồ để vẽ biểu đồ, tuy nhiên một vấn đề là khi các biểu đồ được vẽ với nhu cầu cần trình bày cả số liệu thì các biểu đồ mặc định chưa có số liệu trên biểu đồ, thì các cách sau đây sẽ giúp bạn hiển thị số liệu trên biểu đồ Exel.

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Hiển thị số liệu trên biểu đồ Exel thông qua biểu đồ sẵn có trong design của Exel

Bạn có biết trong Chart Design của Exel với các mẫu biểu đồ sẵn có đều có dạng biểu đồ có sẵn số liệu của các cột, dòng dữ liệu trong Exel. Bạn nhấn vào hình ảnh biểu đồ thì tab Chart Design sẽ xuất hiện và bạn chọn vào tab Chart Design để chọn dạng biểu đồ được định dạng sẵn.

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Tại đây bạn sẽ chọn các biểu đồ được định dạng sẵn với mẫu biểu đồ có số liệu hiển thị bạn mong muỗn với mẫu bạn chọn trong Exel.

Đây là ví dụ tôi chọn một kiểu biểu đồ vẽ sẵn có ô số liệu trên biểu đồ trong Exel.

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Hiển thị số liệu trên biểu đồ Exel thông qua chức năng thêm số liệu của biểu đồ trong Exel.

Với cách trên, một số mẫu biểu đồ không phải là định dạng bạn mong muốn, và bạn muốn tùy chỉnh theo mong muốn của mình thì cách sau đây sẽ thêm số liệu trên biểu đồ trong Exel mà không làm thay đổi định dạng biểu đồ trong Exel.

Bạn bấm vào biểu đồ và để ý dấu cộng nằm bên trên phía bên phải của biểu đồ.

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Sau đó nhấm vào dấu cộng và chọn chức năng hiển thị số liệu của biểu đồ bằng cách tích chọn vào data label.

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Với cách chọn này số liệu đã được hiện ra trên biểu đồ của bạn trong Exel.

Trên đây là 2 cách đơn giản đề số liệu được hiện ra trên biểu đồ trong Exel sẽ giúp bạn định dạng biểu đồ ưng ý nhất trong Exel để trình bày số liệu của bạn.