Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Tháng Sáu 11, 2022 Off By Anh bán hàng
Bill là gì trong bán hàng online và hiểu hơn về Pass Bill

Bill là gì trong bán hàng online

Bill là gì trong bán hàng online, thường thì trong quá trình bán hàng online hay tìm hiểu về bán hàng online bạn sẽ thường hay gặp các thuật ngữ này. Thực ra đối với bán hàng Online thì bill có nghĩa là hóa đơn, hoặc có thể là đơn hàng bán được.

Trong tiếng anh bill là thuật ngữ thường gặp không chỉ bán hàng online mà các hoạt động bán hàng khác, có nghĩa là hóa đơn, toa hàng, đơn hàng, đơn đặt hàng….

Như vậy trong bán hàng online, chúng ta thường gặp một ngày bán bao nhiêu bill, giá trị bill như thế nào, bill to hay bill nhỏ…. có bill hay không có bill…

 

Pass bill trong bán hàng online là gì ?

Pass bill là hình thức chuyển nhượng đơn hàng trong bán hàng online, có thể là đơn hàng trả của khách hàng này chuyển nhượng cho khách hàng khác, hoặc của shop này chuyển nhượng cho shop khác tiến hành giao hàng do các lý do nào đó, hoặc bán lại đơn hàng lấy lợi nhuận thấp để khỏi tốn các chi phí giao hàng phát sinh trong điều kiện địa lý, tồn kho hay nguồn hàng không đảm bảo.

Trong bán hàng hay bán hàng online, cụm từ này được sử dụng phổ biến như hình thức chuyển nhượng đơn hàng hay liên kết giữa các cửa hàng để mở rộng nhiều đối tượng khách hàng phục vụ hơn.