Cách dùng hàm importrange trong excel

Importrange là một hàm rất hữu ích thường được sử dụng trong Googlesheet nhằm liên kết các bảng tính với nhau để tạo các bảng tính liên kết trong google sheet. Tuy nhiên trong Exel thì hàm importrange không thể sử dụng được, để sử dụng được chức năng tương ứng của hàm Importrange trong Exel thì có thể sử dụng như sau.

 

Cách dùng hàm importrange trong excel

Hàm importrange trong Exel thay thế bằng chức năng Getdata trong Exel

Tương tự như Importrange trong Googlesheet, Exel có thể sử dụng chức năng này một cách đa dạng bằng tính năng Get Data trong tab data của Exel để lấy dữ liệu của file Exel khác một cách nhanh chóng từ rất nhiều nguồn khác nhau. Với tính năng này để dùng tương tự hàm importrange trong Exel thì chỉ cần chọn Get Data, chọn nguồn dữ liệu và sử dụng Power Query của Exel để đưa dữ liệu vào file Exel cần tổng hợp dữ liệu.

Bạn tìm hiểu thêm về Power Query ở đây:

https://support.microsoft.com/vi-vn/office/gi%E1%BB%9Bi-power-query-trong-excel-7104fbee-9e62-4cb9-a02e-5bfb1a6c536a

 

Dùng tham chiếu các file với nhau bằng các hàm trong Exel để liên kết dữ liệu từ các file Exel tượng tự Importrange

Với hàm importrange trong Exel tương tự như Google Sheet thì thực ra trong Exel bạn cũng có thể tham chiếu nhiều ô, nhiều dòng trong Exel giữa các file với nhau bằng các công thức tính, lệnh bằng và chỉ đến các ô tham chiếu của file khác thông qua đường dẫn tham chiếu, vì vậy bạn dễ dàng trong việc tham chiếu các ô, bảng tính giữa các file exel, vì vậy việc dùng hàm Importrange trong Exel cũng không cần thiết vì các tính năng cơ bản của Exel cũng đã hỗ trợ chức năng này.

 

Post Author: Anh bán hàng