Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query…

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query…

Tháng Tám 2, 2022 Off By Anh bán hàng
Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query...

Trong quá trình học tập về phân tích dữ liệu hay khoa học dữ liệu, Data Analyst (DA) và Business Intelligence (BI). Cần các file dữ liệu data để thực hành, luyện tập Vizualize Data. Việc thực hành thường xuyên nhằm tăng tư duy, tăng các kỹ năng, kỹ xảo trong xử lý hay vận hành hệ thống dữ liệu. Một số trang Web sau sẽ cung cấp file raw, dữ liệu thô cũng như bài tập để các bạn có thể thực hành nhằm thành thạo trong xử lý số liệu, cũng như sử dụng tốt hơn các công cụ Power Bi….

Tải dữ liệu mẫu dành cho Power Bi thông qua Website của Microsoft.

Bạn tải dữ liệu mẫu của Power Bi với các định dạng Exel hoặc PBI thông qua trang Web sau:

https://docs.microsoft.com/vi-vn/dynamics365/marketing/marketing-analytics/analytics-gallery-start

Đây là các dữ liệu mẫu trong phân tích và báo cáo về tiếp thị, bán hàng, kinh doanh, rất nhiều báo cáo mẫu và dữ liệu để bạn có thể thực hành và phân tích.

Ngoài ra trang Web sau bằng tiếng anh của Microsoft cũng có đa dạng các ví dụ về Power Bi để bạn có thể tải các dữ liệu mẫu:

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/sample-datasets

Với đa dạng ví dụ và dữ liệu mẫu về Sales and Marketing, Supplier Quality, Retailer, IT… sẽ là nhiều mẫu để bạn có thể thực hành khi phân tích và xử lý số liệu.

 

Tải dữ liệu mẫu và thực hành phân tích dữ liệu thông qua trang webs 𝙒𝙤𝙧𝙠𝙤𝙪𝙩 𝙒𝙚𝙙𝙣𝙚𝙨𝙙𝙖𝙮

Thông qua trang Web sau:

www.workout-wednesday.com

Đây là Websites với các bài tập và thực hành về Power Bi và Tableau cùng dữ liệu mẫu để bạn có thể thực hành thường xuyên. Hàng tuần sẽ có cái bài tập và thử thách, và bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn để nâng cao kỹ năng của mình trong phân tích và xử lý số liệu thông qua các bài tập mẫu, dữ liệu mẫu dạng Raw được tải về để thực hành.

Tải dữ liệu mẫu và thực hành Power Bi trên trang makeovermonday

www.makeovermonday.co.uk/data

Đây là trang Web cung cấp đầy đủ dữ liệu và đa dạng dữ liệu để thực hành và luyện tập phân tích dữ liệu trong Exel, Power Bi.

 

Thư viện dashboard trên Power Bi cung cấp các mẫu và các ý tưởng cho bạn nghiên cứu và tìm phương án thực hành.

https://community.powerbi.com/t5/Themes-Gallery/bd-p/ThemesGallery

https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery

Các Website này không cung cấp dữ liệu thô, tuy nhiên cung cấp cho bạn các ý tưởng, các mẫu trình bày, Vizualize Data để bạn có thể tham khảo và học hỏi.

Như vậy với một số nguồn tài liệu tham khảo trên, bạn có thể tự tìm hiểu và tham khảo để tải các tài liệu mẫu, file raw hỗ trợ trong việc phân tích, thực hành xử lý số liệu trên Exel và Power Bi.