Mở file csv bị lỗi cột trong exel và cách khắc phục

Mở file csv bị lỗi cột trong exel và cách khắc phục

Tháng Tám 5, 2022 Off By Anh bán hàng

Thông thường khi mở file csv trên Exel, bạn thường mong muốn dữ liệu được nhảy đúng các dòng, các cột, tuy nhiên thường không phải như vậy, có thể trên máy tính của bạn nhảy đúng cột trong exel, tuy nhiên có những máy tính nhảy bị sai như thế này mà bạn không rõ nguyên nhân.

Mở file csv bị lỗi cột trong exel và cách khắc phục

Cách khắc phục mở file csv bị lỗi cột trong exel

Nguyên nhân chủ yếu là do máy tính của bạn đang có định dạng dấu “CHẤM” (.) và dấu “PHẨY” (,) trong định dạng số chưa đúng định dạng của file csv trong exel.

Khi chuyển đổi một file Excel sang dạng CSV sẽ diễn ra sự thiếu nhất quán, điều này thể hiện rõ nhất khi ta cập nhật tệp .csv vào Excel, từ đây sẽ xảy ra vấn đề tập tin CSV hiển thị không chính xác trên Excel. Để truy ra vấn đề này thì nó đến từ việc các bộ tách biệt khác nhau giữa cài đặt trong Windows regional and languages và tệp CSV. Khu vực Bắc Mỹ đã quy định List Separator là dấu phẩy, còn ở khu vực châu Âu thì dấu phẩy được quy vào dấu số thập phân.

Vì vậy để có thể mở file csv không bị lỗi cột trong Exel đó là.

Thay đổi dạng Decimal Symbol và List Separator trong Windows regional and languages để không bị mở file csv bị lỗi cột

Bạn sẽ vào Start

Sau đó tìm Control Panel (Có thể tìm ở mục Search)

Ở trong Coltrol Panel chọn Regional and languages hoặc Clock and Regional 

Sau đó chọn: Change date, time, or number formating rồi chọn Additional Setting

Mở file csv bị lỗi cột trong exel và cách khắc phục

Tới đây màn hình hiển thị sẽ hiện ra cửa sổ Customize Format, ta chọn dấu chấm (.) là dạng Decimal Symbol và dấu phẩy (,) là List Separator

Sau đó Apply và OK, như vậy kể từ bây giờ bạn mở file csv sẽ không bị lỗi cột trong Exel nữa.