Phím tắt trong Power Bi sử dụng hữu ích cần phải biết

Phím tắt trong Power Bi sử dụng hữu ích cần phải biết

Tháng Mười 9, 2022 Off By Anh bán hàng
Phím tắt trong Power Bi sử dụng hữu ích

Trong quá trình làm việc với Power Bi, các phím tắt trong Power Bi sẽ giúp bạn thao tác và sử dụng phần mềm nhanh hơn thông qua việc chuyển đổi các thao tác, gọi các thanh công cụ trong Power Bi. Ở đây sẽ giới thiệu cho bạn các phím tắt hữu hiệu và thường dùng trong Power Bi để bạn có thể sử dụng hiệu quả nâng cao năng suất công việc của mình.

Các phím tắt trong Power Bi thường được sử dụng

Di chuyển tiêu điểm giữa các phần Ctrl + F6
Di chuyển tiêu điểm về phía trước trong phần Tab
Di chuyển tiêu điểm về phía sau trong phần Shift + Tab
Chọn hoặc xóa lựa chọn đối tượng Enter hoặc spacebar
Chọn nhiều đối tượng Ctrl + spacebar

Phím tắt sử dụng trên visual của Power Bi

Đây là các phím tắt thường được sử dụng khi thao tác trên Visual hay các biểu đồ trực quan của Power Bi

Di chuyển tiêu điểm sang menu trực quan Alt + Shift + F10
Hiển thị dữ liệu Alt + Shift + F11
Đi vào biểu đồ hình ảnh trực quan Visual Ctrl + Right arrow
Đi vào Layer (Enter a layer) Enter
Exit a layer or visual Esc
Chọn hoặc xóa lựa chọn của một điểm dữ liệu Enter hoặc spacebar
Chọn nhiều đối tượng Ctrl + Enter hoặc Ctrl + spacebar
Right-click Bàn phím Windows: Phím ngữ cảnh Windows + F10. Phím ngữ cảnh Windows nằm giữa phím Alt trái và Phím mũi tên trái
Bàn phím khác: Shift + F10
Xóa lựa chọn Ctrl + Shift + C
Hiển thị hoặc ẩn chú giải công cụ Ctrl + H
Di chuyển hình ảnh trên canvas (di chuyển nhỏ) * Arrow keys (up, down, right, left)
Di chuyển hình ảnh trên canvas (di chuyển lớn hơn) * Shift + arrow keys
Thay đổi kích thước hình ảnh trực quan (Visual) * Arrow keys
Duy trì tỷ lệ khung hình * Shift + kéo các chốt điều chỉnh thay đổi kích thước
Group Visuals* Chọn visuals + Ctrl + G

Phím tắt trong power bi sử dụng trên trang bảng và ma trận 

Di chuyển tiêu điểm lên / xuống một ô (trên tất cả các ô trong tất cả các khu vực) Up arrow key/Down arrow key
Di chuyển tiêu điểm sang trái / phải một ô (trên tất cả các ô trong tất cả các khu vực) Left arrow key/Right arrow key
Mở rộng ma trận Shift + Left arrow key
Thu gọn ma trận Shift + Right arrow key
   

Phím tắt trong Power Bi sử dụng trên Slicer

Tương tác với Slicer Enter
Di chuyển tiêu điểm giữa các mục menu Up arrow key/Down arrow key
Di chuyển tiêu điểm đến mục menu đầu tiên Home
Di chuyển tiêu điểm đến mục menu cuối cùng End
Chọn nhiều mục liền nhau Shift + Up arrow key/Down arrow key
Mở menu ngữ cảnh Shift + F10

Phím tắt trong Power Bi sử dụng ở trên trang được chọn

Trên trang được chọn để xử lý các bảng, hình ảnh, visual bạn sẽ thường sử dụng các phím tắt sau.

Kích hoạt trang lựa chọn F6
Di chuyển một đối tượng lên phía trước trong lớp Ctrl + Shift + F
Di chuyển một đối tượng xuống phía sau trong lớp Ctrl + Shift + B
Ẩn / hiện (chuyển đổi) một đối tượng Ctrl + Shift + S

Phím tắt trong Power Bi nhằm thu phóng Cavans

Đầy là các phím tắt để thực hiện phóng to hoặc thu nhỏ Cavans trong Power Bi, là thao tác thường dùng.

Zoom in Ctrl + Plus hoặc Ctrl + (con lăn chuột về phía trước)
Zoom out Ctrl + Minus hoặc Ctrl + (con lăn chuột lùi lại)

Phím tắt trong Power Bi sử dụng ở trình biên tập DAX

Chuyển đến số dòng Ctrl + G
Di chuyển dòng lên / xuống Alt + Up arrow key / Down arrow key
Copy line up / down Shift + Alt + Up arrow key / Down arrow key
Chèn dòng bên dưới Shift + Enter
Chèn dòng bên trên Ctrl + Shift + Enter
Xóa từ đã chọn Ctrl + Del
Xóa tất cả các dòng đã chọn Ctrl + Shift + K
Chuyển đến dấu công thức phù hợp Ctrl + Shift + \
Chuyển đến đầu một dòng mã Ctrl + Home
Chuyển đến cuối dòng mã Ctrl + End
Thụt lề dòng / Kéo dài dòng vào lề Ctrl + ] / [

Các phím tắt trong Power bi tiếp theo đây để bạn sử dụng trong trình soạn thảo DAX

Hành động Phím tắt trong Power Bi
Chèn con trỏ Alt + Click
Chọn dòng hiện tại Ctrl + L
Chọn tất cả các lần xuất hiện của lựa chọn hiện tại Ctrl + Shift + L
Chọn tất cả các lần xuất hiện của từ hiện tại Ctrl + F2
Chọn các lần xuất hiện tiếp theo của lựa chọn hiện tại Ctrl + D
Chọn dòng trên Shift + Up arrow key
Chọn dòng bên dưới Shift + Down arrow key
Hành động Phím tắt trong Power Bi
Nhập nhiều dòng mã lên / xuống Ctrl + Alt + Up arrow key / Down arrow key
Nhận xét một dòng Ctrl + / hoặc Ctrl + K + C
Bỏ ghi chú một dòng Ctrl + / hoặc Ctrl + K + U
Tăng kích thước phông chữ Ctrl + + hoặc Scroll Up
Giảm kích thước phông chữ Ctrl + – Or Scroll Down

Các phím tắt trong Power Bi trên hi vọng sẽ hữu ích trong công việc và xử lý phân tích số liệu của bạn.