Các giới hạn của Appsheet khi sử dụng miễn phí

Các giới hạn của Appsheet khi sử dụng miễn phí

Tháng Mười 23, 2022 Off By Anh bán hàng
Các giới hạn của Appsheet khi sử dụng miễn phí
Các giới hạn của Appsheet khi sử dụng miễn phí 2

Appsheet là nền tảng mở mà bạn có thể tạo các ứng dụng miễn phí phục vụ cho công việc và học tập, tuy nhiên Appsheet không hoàn toàn miễn phí mà có những giới hạn khi bạn sử dụng miễn phí. Các giới hạn miễn phí này cập nhật của Appsheet tại thời điểm tháng 10/2022 và bạn cũng cần tìm hiểu lại nếu chính sách miễn phí của Appsheet thay đổi.

Giới hạn về dữ liệu của Appsheet

Appsheet là ứng dụng phát triển phù hợp cho di động nên cần dữ liệu phù hợp để sử dụng cho ứng dụng di động, dữ liệu của Appsheet vào khoảng 5-10mb, vì vậy bạn không xây dựng ứng dụng AppSheet dựa trên một tập dữ liệu lớn. ‘Khổng lồ’ là gì? Đối với ứng dụng AppSheet, giới hạn kích thước dữ liệu nén là 5MB hoặc 10MB (tùy thuộc vào thiết bị) cho tất cả dữ liệu trong một ứng dụng. Rất khó để dịch điều này chính xác thành một số hàng hoặc cột cụ thể vì kích thước dữ liệu nén phụ thuộc vào mức độ lặp lại trong dữ liệu. Ví dụ: một bảng tính lớn với nhiều ô trống có thể sẽ nén tốt hơn một bảng tính nhỏ hơn không có ô trống. Nói chung, càng ít ô trong trang tính càng tốt.

Ngoài dữ liệu, số dòng trên Appsheet phụ thuộc vào khả năng xử lý của nền tảng sử dụng nguồn dữ liệu như Googlesheet, Exel, bộ nhớ dữ liệu như Google driver, Dropbox…

Giới hạn User của mỗi App và thiết bị sử dụng

Mỗi App được tạo thành chỉ được tối đa 10 User kể cả user tạo nên App, vì vậy bạn cần lưu ý nếu bạn có nhu cầu mỗi App nhiều User hơn thì cần đánh giá khả năng của bạn và sử dụng trả phí đối với Appsheet.

Ngoài ra mỗi User chỉ được sử dụng giới hạn trên 5 thiết bị. Nếu đến thiết bị thứ 6 sẽ bị khóa App và yêu cầu sử dụng bản có phí của Appsheet.

Giới hạn về Automiton trong Appsheet miễn phí

AppSheet Automation là một phần mở rộng mạnh mẽ của nền tảng không mã của AppSheet cho phép bạn tự động hóa các quy trình kinh doanh phổ biến và quy trình làm việc dựa trên tài liệu.

Tuy nhiên để sử dụng bạn cần cân nhắc các giới hạn sau:

Nội dung

Giới hạn

Kích thước dữ liệu tối đa của một bản ghi bảng (loại trừ các cột hình ảnh) do bot xử lý

10 MB

Số ngày tối đa mà một quy trình có thể ở trạng thái chờ (đợi bước trong quy trình hiện tại hoặc đợi một quy trình con thực thi)

30 days

Có sẵn dữ liệu bot chạy số ngày tối đa

55 days

Số hàng tối đa được xử lý trong ‘Cho mỗi hàng trong bảng’ trong một ứng dụng đã triển khai

10,000

Số hàng tối đa được xử lý trong ‘Cho mỗi hàng trong bảng’ trong một ứng dụng nguyên mẫu

1,000

Thời gian thực hiện Bot theo lịch tối đa

5 minutes

Trích xuất dữ liệu thông minh

Nội dung

Giới hạn

Kích thước của tài liệu có thể được xử lý

20 MB

Số trang trong tài liệu có thể được xử lý (ví dụ: hóa đơn)

5

Các định dạng tệp tài liệu đã xử lý được hỗ trợ

PDF, GIF, TIFF, JPEG, PNG

Giới hạn về bảng và trình bày trên Appsheet

AppSheet không thực thi giới hạn về số lượng bảng trên mỗi ứng dụng. Các ứng dụng phức tạp có thể có 20 đến 30 bảng và 20 đến 30 chế độ xem. Tuy nhiên, hiệu suất giảm khi số lượng và kích thước của các bảng ngày càng tăng. Hiệu suất cũng giảm khi các bảng được lưu trữ trong các tệp bảng tính riêng biệt. Yếu tố quyết định lớn nhất đến hiệu suất là số lần AppSheet phải đến nhà cung cấp, chẳng hạn như Google Drive, để tìm nạp tệp.

Giới hạn khi sử dụng Google Map trên Appsheet

AppSheet sử dụng API Google Maps để mã hóa địa chỉ các giá trị — ví dụ: để chuyển đổi một địa chỉ đường phố thành một vị trí vĩ độ chính xác cao có thể được hiển thị trên bản đồ.

Mỗi tài khoản AppSheet có giới hạn sử dụng hàng tháng về số lượng địa chỉ nhận được mã hóa địa lý có độ chính xác cao. Giới hạn này là 1000 địa chỉ được mã hóa địa lý mỗi tháng. 

Nếu vượt qua giới hạn này bạn phải sử dụng gói dịch vụ Google cung cấp cho mỗi tài khoản như vậy 200 đô la / tháng, tương đương với 40.000 địa chỉ được mã hóa địa lý mỗi tháng.

Đây là các giới hạn khi sử dụng Appsheet bạn nên biết, nếu cần nâng cấp và sử dụng, nếu cần nhu cầu cao hơn bạn cần nâng cấp lên các gói trả phí tại đây.

https://about.appsheet.com/pricing/