ASO trong FMCG là gì và cách sử dụng hiệu quả

ASO trong FMCG là gì và cách sử dụng hiệu quả

Tháng Mười Một 14, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong lĩnh vực FMCG, ASO là một chỉ số quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của bán hàng khi phân phối hay tại cửa hàng bán lẻ. Vậy ASO trong FMCG là gì và sử dụng chỉ số ASO như thế nào cho hiệu quả thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết hơn.

ASO trong FMCG là gì ?

 

ASO trong FMCG là gì và cách sử dụng hiệu quả
ASO trong FMCG là gì ?

ASO có khái niệm chính trong FMCG, đó là:

Avg SKU per Order – ASO tức là số SKU bình quân trên mỗi đơn hàng, tính bằng tổng số SKU của tất cả đơn hàng chia bình quân ra, chỉ số này nhằm đo lường số loại sản phẩm bán được bình quân trên mỗi đơn hàng. Như vậy với đơn hàng mà bán được càng nhiều SKU sẽ phát triển được nhiều sản phẩm hơn tại khách hàng đó. Là chỉ số quan trọng trong khai thác nhiều hơn nhu cầu khách hàng nhằm mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ khách hàng.

Như vậy có thể thấy ASO trong FMCG là chỉ số quan trọng nhằm đánh giá việc bán hàng được càng nhiều sản phẩm vào điểm bán càng tốt. Ngoài ra đo lường thêm và so sánh mức độ tập trung của từng nhân viên bán hàng, hiệu quả bán hàng.