Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Tháng Mười Một 21, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong Exel thông thường sẽ có những lúc bạn xử lý các số liệu thì nhận thấy rằng, có những máy tính hay phiên bản sử dụng dấu chấm để ngăn cách giữa số thập phân, dấu phẩy để ngăn cách số hàng ngàn. Vì vậy bạn cần cài đặt dấu chấm trong Exel đảm bảo trình bày. Nhưng có những lúc ngược lại thì dấu phẩy trong Exel là ngăn cách giữa số thập phân, dấu chấm trong Exel là ngăn cách số hàng ngàn. Vậy để cài đặt dấu chấm trong Exel hoặc dấu phẩy trong Exel thì bạn sử dụng các phương pháp sau.

Vậy tại sao trong Exel có cách hiển thị dấu chấm và dấu phẩy khác nhau ở các máy tính hoặc phiên bản

Trong máy tính dùng hệ điều hành Window thì Exel sẽ cập nhật cách trình bày dữ liệu theo cài đặt của máy tính của bạn. Đối với cách hiển thị dấu chấm và dấu phẩy trong Exel thì tùy vào khu vực địa lý sẽ có cách trình bày khác nhau.

Theo quy chuẩn châu âu thì dấu chấm được trình bày là phân cách dấu thập phân, dấu phẩy là phân cách hàng ngàn, hàng đơn vị. Nhưng ngược lại cách trình bày của bạn trong Exel đối với số liệu thì cần dấu phẩy là ngăn cách giữa các giá trị thập phân trong Exel, dấu chấm là ngăn cách hàng đơn vị, để thay đổi điều này thì bạn sẽ làm như sau.

Cài đặt dấu chấm trong Exel thành dấu hàng đơn vị và dấu phẩy trong Exel thành ngăn cách dấu thập phân.

Để có thể thực hiện bạn sẽ thay đổi cài đặt trong Window của mình. Để thực hiện được thì bạn cần phải gọi được cửa sổ Control Panel trong Window. Bạn có các cách sau:

Vào Start/Control Panel

Nếu bạn vào thanh Start của Window không gọi được cửa sổ Control Panel thì bạn có thể lựa chọn cách sau để cài đặt dấu chấm hay dấu phẩy trong Exel.

Bạn đến ô Search của Window và gõ Control Panel

Cài đặt dấu chấm trong Exel và dấu phẩy của Exel

Sau khi chọn được Control Panel, bạn sẽ mở được cửa sổ này lên. Sau đó bạn chọn Clock and Region : Change date, time, or number formats

cài đặt dấu chấm trong exel, cài đặt dấu phẩy trong exel

Lúc này bạn sẽ mở được cửa sổ Clock and Region để có thể cài đặt các định dạng thời gian, số trong Window. Vào đây bạn chọn Additional setting… để bắt đầu cài đặt dấu chấm trong Exel, hoặc dấu phẩy trong Exel đúng với định dạng mình mong muốn với cài đặt của Window.

cài đặt dấu chấm trong exel, cài đặt dấu phẩy trong exel

Sau đó bạn sẽ hiện lên bảng sau với các lưu ý khi cài đặt như sau:

Decimal symbol: Định dạng dấu thập phân ngăn với dấu chấm được chọn mặc định. Như vậy để cài đặt dấu chấm hoặc dấu phẩy trong Exel là định dạng dấu thập phân bạn cài đặt ở đây.

  • Để cài đặt dấu chấm trong Exel là dấu ngăn thập phân bạn chọn dấu chấm ở Decimal symbol.

  • Để cài đặt dấu phẩy trong Exel là dấu ngăn thập phân bạn chọn dấu phẩy ở Decimal symbol.

Digit grouping symbol: Định dạng dấu ngăn với hàng nghìn, đơn vị được mặc định là dấu phẩy, để cài đặt dấu chấm trong Exel hay dấu phẩy trong Exel được định dạng ngăn hàng nghìn bạn chọn ở đây.

cài đặt dấu chấm trong exel, cài đặt dấu phẩy trong exel

Sau khi đã cài đặt  dấu chấm trong Exel thành dấu phẩy để ngăn cách hàng thập phân hoặc ngược lại, cũng như cài đặt dấu phẩy trong Exel thành dấu chấm để ngăn cách hàng nghìn hoặc ngược lại. Bạn bấm OK và chọn Apply để kích hoạt. Sau đó khởi động lại máy và mở lại Exel để kiểm tra kết quả đã cài đặt.